Konneveden kunta teki ylijäämäisen tuloksen vuodelta 2022 – juhlavuosi oli tapahtumien täyteinen

Konneveden kunta teki vuonna 2022 edellisvuosien tapaan ylijäämäisen tuloksen. Maanantaina kunnanhallituksessa käsitelty tilinpäätös oli noin 308 000 euroa ylijäämäinen ja koko kuntakonsernin osalta 782 000 euroa ylijäämäinen. Edellisvuosilta taustalla on kunnan 2 miljoonan ja 1,2 miljoonan ylijäämäiset tulokset.

– Kyseessä on kolmas perättäinen ylijäämäinen tilinpäätös, jossa kunta tekee positiivisen tuloksen ja se on tietenkin oikea suunta. Viime vuonna Konneveden kunta kattoi sairaanhoitopiirin alijäämiä yli 900 000 eurolla, joka huomioiden voi sanoa kunnan oman toiminnan tulos hyvässä kuosissa, Konneveden kunnanjohtaja Mika Pasanen kertoo.

Vuoden 2022 merkittävin investointi oli uusi Lapunmäen koulukeskuksen yhteyteen valmistunut 54-paikkainen Päiväkoti Metsäpolku, joka vihittiin käyttöön elokuussa 2022. Rakentamisprojekti onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Päiväkodin tilat ja toimivuus ovat saaneet laajasti kiitosta ja investoinnin kustannus alittui noin 200 000 eurolla kustannusarviosta. Toinen merkittävä investointi oli kunnan omistaman Konneveden Vuokra-asunnot Oy:n kuuden huoneiston vuokratalokohteen valmistuminen. Kunnan kannalta suuret investoinnit ovat tältä erää takanapäin. Lapunmäen koulukeskus, Majakankaan tekopohjavesilaitos, Oravan vuokratalokohde ja päiväkoti Metsäpolku varmistavat palvelutason vuosikausiksi eteenpäin.

Kunnan kokonaislainamäärä oli vuoden lopussa noin 20 miljoonaa euroa euroa eli noin 8 000 euroa asukasta kohden. Kokonaislainamäärä vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna yli kaksi miljoonaa euroa.

Konnevesi 100 -juhlavuonna tapahtui paljon

Konneveden kunnan sadas toimintavuosi vuonna 2022 vietettiin juhlavuotena. Juhlavuoden aikana järjestettiin kymmeniä juhlavuoden tapahtumia. Juhlavuoden visuaalinen ilme näkyi kunnan ilmoittelussa, tapahtumissa ja kunnan ja yritysten lipputangoissa. Juhlavuoden tapahtumat koostuivat kunnan, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä tapahtumista. Juhlavaltuusto päätti Konnevesi 100 -rahaston perustamisesta. Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää Konneveden kunnan alueella tapahtuvia tai Konneveden kunnan asukkaille suunnattuja kulttuurihankkeita ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä, jakamalla apurahoja sekä muilla, vastaavilla ja sopivilla tavoilla. Lisäksi se voi tukea konnevetisten kulttuurialan opiskelua.  

Juhlavuoden tapahtumista nousivat esille julkisuuteen FT, eversti evp. Martti J. Karin ja kenraalimajuri evp. Pekka Toverin ajankohtaiset luennot Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaa. Luennot striimattiin verkkoon ja ne saivat laajan yleisön, yhteensä yli 140 000 eri katsojaa, kunnan YouTube-kanavalla. Juhlavuoden teemaan sopi hyvin, että Konnevesi valittiin Suomen Yrittäjien kuntabarometrissä Keski-Suomen kaikista kunnista paras kunta yrittää ja koko Suomen toiseksi paras alle 10 000 asukkaan kunta harjoittaa yritystoimintaa.  

Toimintavuoden aikana laadittiin Konnevesi – Maaseutuasumisen kotikunta -hanke, jolle saatiin Maaseutukehitys ry Leader-ryhmän puoltamana ELY-keskukselta hankerahoitus.  Hankkeen tavoitteena on yhdistää markkinoiden tavoittamattomissa olevat maaseudun kylien tyhjilleen jääneet kiinteistöt, ja niitä etsivät maallemuuttajat tai yritykset. Maaseudun kylät, yhteisöt ja yritykset kaipaavat uusia asukkaita ja toimijoita jatkuvuuden turvaamiseksi. Hankkeella vahvistetaan toiminta-alueen elinvoimaisuutta, hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja edistetään kulttuuriperinnön säilymistä. Hanke kestää vuoden 2024 syksyyn saakka. 

Konneveden lukion elinvoimaisuuden säilyttäminen on kuntastrategian kärkihanke. Kärkihankeen tavoitteena on varmistaa lukion riittävät oppilasmäärät. Syksyn aikana laadittiin monipuolinen lukion viestintä- ja markkinointikokonaisuus, joka kohdistettiin lukioiden yhteishakuun osallistuville nuorille. Lukion oppilaat osallistuivat viestinnän ja markkinoinnin suunnitteluun sekä toteutukseen tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lukion TikTok -videot saavuttivat lyhyessä ajassa satojen tuhansien katselijoiden määrän. Kevään 2023 yhteishausssa lukion hakijamäärä kasvoi merkittävästi, kun Konneveden lukioon on hakenut 16 uutta oppilasta. Vuosi sitten syksyllä 2022 lukiossa aloitti kymmenen uutta opiskelijaa. 

Kunnanvaltuuston kaksi merkittävää tulevaisuuspäätöstä vuonna 2022 olivat maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestäminen vuoden 2023 alusta sekä kunnan oman elinvoimayhtiön perustaminen. Maksuttomalla varhaiskasvatuksella tuetaan perheiden taloudellista tilannetta ja samalla kunnan houkuttelevuutta perheiden kotikuntana. Elinvoimayhtiön toiminnan tavoitteena on kunnan elinvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen.  

Venäjän hyökkäyssodan seuraukset näkyvät Suomen taloudessa, inflaation ja korkotason nousuilla. Suomeen tuli vuoden 2022 aikana yli 40 000 ukrainalaista sotaa pakoon. Sodan puhjettua Konneveden kunta oli ensimmäisten kuntien joukossa tarjoamassa suojaa ja kotia, sodan jaloista pakeneville, tilapäistä suojelua hakeville ukrainalaisille. Ensimmäinen, kolme sukupolvea käsittävä perhe tuli Konnevedelle huhtikuun puolessa välissä. Vuoden aikana Ukrainasta tuli kaikkiaan 23 henkilöä. Heille löydettiin asunnot ja heitä autettiin elämän alkuun paikkakunnalla. Useammat ovat saaneet työpaikan. Tämä työ on saanut arvokkaan ja korvaamattoman avun paikkakunnan vapaaehtoisilta ihmisiltä ja järjestöiltä.

Lisätietoja: