Tietosuojavastaava

Konneveden kunnan tietosuojavastaava
Eija Lahti
Kauppatie 25, 44300 Konnevesi
0400 143 816
eija.lahti[at]konnevesi.fi

Pyydämme huomaamaan, että salassapidettäviä tietoja tai asiakirjoja ei saa lähettää tavallisessa sähköpostiviestissä tai sellaisen liitetiedostona. Salassa pidettäviä tietoja ovat esim. yksittäisen henkilön terveydentilaa, sosiaalista tai taloudellista asemaa tai perhesuhteita koskevat tiedot. Myös yritysten liikesalaisuudet voivat olla salassapidettäviä tietoja.