Lupajaosto

Ympäristölautakunnan lupajaosto toimii kunnan ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta- sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisina.

Lupajaoston puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Pentti Kytölä. Asiantuntijana toimii ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen ja esittelijänä rakennustarkastaja Henri Pennanen

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pentti Kytölä (pj) Pekka Pynnönen
Aki Hytönen (vpj) Antti Kupari
Anu Hänninen Margit Waris
Merja Kakko Raija Järvinen
Matti Rossi Olavi Valkonen