Hytölä

Hytölä sijaitsee Konneveden lounaisosassa. Kylä jakautuu Hytölän, Pesiäissalmen, Hänniskylän, Tankolammin ja Ilomäen alueisiin.

Eteläosistaan Hytölä on vaihtelevaa Rautalammin vesireittiä: paikoin jokia ja koskia, paikoin järviksi laajentuneita vesistöosuuksia. Asutus sijoittuu vesistöjen tuntumaan loivasti laskeviin laaksoihin ja matalille selänteille.

Hytölän halki kulkee valtatie 69, johon liittyvät Sumiaisista, Hankasalmelta ja Hänniskylältä tulevat tiet. Hyvät tieyhteydet ovatkin osaltaa siivittäneet kylän kasvua.

Merkittäviä kohteita Hytölässä

  • Hytölän koulu
  • Hänniskylän entinen koulu
  • Koivurannan toimisto
  • Hankapohjan liikerakennus