Jätehuolto

Konneveden lajitteluaseman löydät osoitteessa Vainiontie 30.

Jätekukon lajitteluasemille kotitaloudet ja yritykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa tai ominaisuuksiensa vuoksi. Tavallista jäteastiaan kuuluvaa talousjätettä ei vastaanoteta lajitteluasemille.

Lajitteluaseman aukioloajat löydät täältä www.jatekukko.fi/konnevesi

Jätehuollon palvelut

Jätehuollon palveluista Konnevedellä vastaa Jätekukko Oy. Jätekukko hoitaa jätteiden kuljekset ja käsittelyn, laskuttaa jätemaksut Savo-Pielisen jätelautakunnan päätösten mukaisesti sekä neuvoo ja opastaa jätehuollon palveluissa ja jätehuollon järjestämisessä.

Ota yhteyttä suoraan Jätekukkoon esimerkiksi, kun haluat liittyä järjestettyyn jätehuoltoon tai jos jätelaskussa on jotain epäselvyyttä. Voit myös kysyä Jätekukosta neuvoa jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä.

Jätehuollon viranomaistehtävät

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävistä Konnevedellä vastaa Savo-Pielisen jätelautakunta. Jätelautakunta laatii jätehuoltomääräykset ja päättää niistä poikkeamisista, hyväksyy jätemaksujen suuruuden, määrää jätemaksut ja käsittelee niitä koskevat muistutukset sekä päättää jätehuollon palvelutasosta.

Ota yhteyttä suoraan jätelautakuntaan, kun tarvitset tietoa jätehuoltomääräyksistä tai haluat poiketa niistä, esimerkiksi pidentää jäteastian tyhjennysväliä. Voit hakea lautakunnalta jätemaksun kohtuullistamista tai tehdä muistutuksen jätemaksusta esimerkiksi, kun kiinteistö on jäänyt tyhjilleen. Lautakunta huolehtii myös asuinkelvottomien tai purettavien kiinteistöjen poistamisesta jäterekisteristä.

Jätehuollon valvonta

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen valvoo esimerkiksi, että kuntalaiset ja yritykset käsittelevät jätteitä säädösten mukaisesti, ja että jätehuollon toimijat hoitavat tehtävänsä säädösten mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo roskaamiskieltoa ja velvoittaa puhdistamaan roskaantuneen alueen.

Ota yhteyttä suoraan Konneveden ympäristösuojelusihteeriin, kun haluat ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä, kuten asiattomasta jätteiden poltosta tai ympäristön roskaamisesta.