Opiskelustipendi

Konnevetinen opiskelija on jatkossa oikeutettu opiskelustipendiin, mikäli hän on pitänyt opintojensa aikana kotikuntanaan Konneveden.

Opiskelijan kotipaikan on tullut olla Konneveden kunta yhtäjaksoisesti opintojen alusta lähtien stipendin myöntämiseen saakka.

Stipendi voidaan myöntää vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneelle nuorelle, jonka opinnot ovat edenneet suunnitelmallisesti kohti tutkintoa. Stipendin suuruus on 100 euroa opiskeluvuotta kohden, kuitenkin enimmillään 1000 euroa henkilöä kohden. Stipendiin lasketaan kyseiseen tutkintoon kuluneet opintovuodet, ei esimerkiksi keskeytyneeseen tutkintoon käytettyjä lukuvuosia.

Stipendin saamiseksi, hakijan tulee liittää hakemukseensa oppilaitoksen vahvistama tutkintotodistus.

Stipendin voi saada, mikäli opiskelija käytännössä asuisi opiskelupaikkakunnallaan, mutta hän on säilyttänyt Väestötietojärjestelmän mukaisen kotikuntansa Konnevetenä yhtäjaksoisesti opiskeluidensa ajan.

Stipendin myöntämisestä päättää Konneveden kunnan keskushallinto.