Konneveden opiskelustipendi

Konnevedeltä muualle opiskelemaan muuttanut alle 30-vuotias vuotias nuori on oikeutettu opiskelustipendiin, mikäli säilyttää Digi- ja väestötietoviraston osoittamana virallisena kotikuntanaan Konneveden. Konneveden lukiossa opiskeleville on tulossa kevään 2023 aikana hakuun oma opiskelustipendinsä.

Stipendin hakijan kotikunnan tulee olla opintojen aikana Konnevesi ja sen on pitänyt olla Konnevesi jo ennen kalenterivuoden vaihtumista eli 31.12.2022. Opiskelustipendillä pyritään kannustamaan konnevetisiä nuoria opiskelemaan itselleen tutkinnon tai ammatin. Opiskelustipendin myötä kannustetaan nuorta myös ylläpitämään suhdettaan kotikuntaansa. Rahana maksettavaa opiskelustipendiä voi hyödyntää esimerkiksi matkustamiseen opiskelupaikkakunnalta Konnevedelle.

Stipendi voidaan myöntää konnevetiselle tutkintotavoitteisesti ja päätoimisesti muualla kuin Konnevedellä opiskeleville nuorelle sen vuoden loppuun saakka, kun hän täyttää 30 vuotta. Stipendin suuruus on 300 euroa opiskeluvuotta kohden, kuitenkin enimmillään 1500 euroa henkilöä kohden per tutkinto. 

Stipendin saamiseksi opiskelijan tulee:

  1. olla 18-29 vuotias opiskelija hakuajan päättyessä 28.2.2023;
  2. opiskella muualla kuin Konnevedellä;
  3. opiskelijan opiskelu tulee olla päätoimista, tutkintotavoitteista ja edetä tavoiteaikataulun mukaiseti;
  4. hakijan tulee olla läsnäolevana oppilaitoksessaan ja hakijan tulee liittää hakemukseensa oppilaitoksen vahvistama läsnäolotodistus, ja;
  5. opiskelijan virallinen kotikunta on Konnevesi hakuaikaa edeltäneen kalenterivuoden 31.12. 

  Stipendin voi saada, mikäli opiskelija käytännössä asuisi opiskelupaikkakunnallaan, mutta hän on säilyttänyt Väestötietojärjestelmän mukaisen kotikuntansa Konnevetenä kulloisena tarkasteluajankohtana eli käytännössä kotipaikkakuntana on ollut Konnevesi 31.12.2022.

  Hakijan kotikunta tarkastetaan Digi- ja väestötietovirastosta (Väestörekisterikeskus). Liitteenä täytyy toimittaa oppilaitoksen vahvistama hakuaikana päivätty läsnäolotodistus. 

  Stipendin myötämisestä tai myötämättä jättämisestä tehdään päätökset kevään 2023 aikana. Stipendit maksetaan 31.5.2023 mennessä. Lisätietoja sähköpostitse: opiskelustipendi(a)konnevesi.fi

  Stipendit ovat haettavissa 1.2.2023 – 28.2.2023 alla olevan linkin kautta: