Oppilaskuljetukset

Pääperiaatteena on, että koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n mukaisesti. Konneveden kunta  koulukuljetuksia koskevat yleiset periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. 

Tavoitteina koulukuljetusten järjestämisessä ovat:

  • turvallisuus,
  • tasapuolisuus
  • taloudellisuus
  • tarkoituksenmukaisuus 

Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään ja sieltä palatessaan. Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Hoitopaikka-, harrastus- ja iltapäiväkerhokuljetukset tai kulje- jetukset kaverin luokse eivät kuulu koulukuljetusten piiriin.