Kunnanvaltuusto

Kunnan toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden suuntaviivoista päättää kunnanvaltuusto. Konneveden valtuustossa on 17 jäsentä.

Konneveden kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Maritta Puttonen ja varapuheenjohtajina Eeva Korhonen sekä Pekka Karhunen. Sihteerinä toimii kunnansihteeri. Valtuuston kokouspöytäkirjoja voit käydä lukemassa täältä

Valtuusto linjaa nuijankopautuksillaan, millaista Konnevedellä on asua ja elää. Se päättää esimerkiksi uuden koulun tai katuvaloverkoston rakentamisesta, kunnallisveron suuruudesta tai uuden asuinalueen kaavoittamisesta. Valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen ja päättää johtavien toimihenkilöiden valinnasta. Valtuusto vaikuttaa siihen, mitä palvelut maksavat tai tuetaanko esimerkiksi junioriurheilua ilmaisilla salivuoroilla. 

Valtuuston päätökset heijastuvat elinkeinoelämään. Valtuusto päättää esimerkiksi teollisuusalueen kaavoittamisesta ja voi taata yrityksille lainoja, ellei kunnan talous siitä vaarannu. 

Valtuusto hyväksyy kuntastrategian, jossa Konneveden kunnan päämääriä linjataan vuosien päähän. Sen tehtäviin kuuluu myös edistää konnevetisten mahdollisuuksia osallistua suoraan kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus vaikuttaa myös valtuustotyöskentelyyn. Kunnan tuleva rooli painottuu vahvasti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, teknisen infran rakentamiseen sekä alueen elinvoimaisuuden ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. 

Kuntalaisena voit tuoda oman äänesi kuuluville olemalla valtuutettuihin suoraan yhteydessä.

Voit tehdä myös kirjallisen kuntalaisaloitteen joko yksin tai yhdessä muiden asukkaiden kanssa. Mikäli aloitteen takana on kaksi prosenttia konnevetisistä, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn.

Valtuuston päätökseen tyytymätön voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kunnallisvalituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai muuten asianomainen.

Kunnanvaltuuston jäsenet

Nimi Asema Puolue
Eeva Korhonen Jäsen SDP
Esa Vihtonen Jäsen SDP
Sanna Siekkinen Jäsen SDP
Aki Hytönen Jäsen PS
Matti Hytölä Jäsen KOK
Terhi Minkkinen Jäsen KOK
Maritta Puttonen (pj) Jäsen KESK
Hannu Korhonen Jäsen KESK
Sanna Liimatainen Jäsen KESK
Simo Väisänen Jäsen KESK
Sanna Hintikka Jäsen KESK
Matti Kakko Jäsen KESK
Harri Vainio Jäsen KESK
Pekka Karhunen (2. vpj) Jäsen KESK
Maarit Kauppinen Jäsen KESK
Miia Minkkinen Jäsen VAS
Mauri Hänninen (1. vpj) Jäsen KD