Asuminen ja rakentaminen

Asumisen ja rakentamisen palvelut tarjoavat tietoa rakennusvalvonnasta, sähkö-, vesi- ja kaukolämpötarjonnasta ja jätehuollon sekä nuohouksen järjestämisestä.

Kylät

Konnevedellä on 46 kylää. Kylät-sivulla kylistä kerrotaan viiden koulupiirin alueella. Särkisalon ja Sirkkamäen kyläkoulut eivät ole enää toiminnassa, mutta koulurakennukset ovat uusiokäytössä.

Tontit

Konnevedellä tontteja on myytävänä taajamassa ja haja-asutusalueilla. Tonttien hinnat taajamassa ovat alkaen 1 euron neliöltä ja haja-asutusalueilla 0,10 euroa neliöltä.

Rakennusvalvonta

Voit kääntyä rakennusvalvonnan puoleen kaikissa uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen sekä luvanvaraiseen maisematyöhön liittyvissä asioissa vaikka vasta haaveilisit hankkeesta. Huolellinen suunnittelu voi nopeuttaa ja järkevöittää rakennusprosessia merkittävästi. Rakennusvalvonta neuvoo sinua lupaprosessissa ja auttaa tarvittaessa lomakkeiden ja liitteiden täyttämisessä.

Kadut ja tiet

Kunnan yksityisteiden avustamisesta päätetään vuosittain hyväksyttävässä avustussäännössä. Avustus koskee yksityisteitä, joilla on merkitystä pysyvän asutuksen tai merkittävän läpikulkuliikenteen kannalta. Yksinomaan pelto- tai tilusteitä, metsäteitä, metsäautoteitä ja vapaa-ajan asunnoille vieviä teitä ei avusteta.

Kaavoitus

Kunnan alueella tapahtuvaa maankäyttöä ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksen avulla. Kunta vastaa yleiskaavoituksesta, asemakaavoituksesta ja ranta-asemakaavoituksesta Konneveden alueella.

Tilapalvelut

Toimitilapalveluissa työskentelee kolme talonmiestä, jotka vastaavat Konneveden kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta.

Kunnan kiinteistöjen siivoamisesta vastaa ulkopuolinen yritys.

Ympäristönsuojelu

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Venepaikat

Konneveden kunnalla on saatavilla venepaikkoja Häyrylänrannassa, Konneveden satamassa. Venepaikoista voi tiedustella kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä Johanna Mykkäseltä.

Muut julkiset palvelut

Muita julkisia palveluja ovat muun muassa löytöeläinpalvelut sekä eläinlääkärin ja -suojelun palvelut.