Luontoliikunta

Konnevesi on täynnä toinen toistaan kauniimpia luontokohteita niin lyhyemmille kuin pidemmille retkille. Tällä sivulla kerrottuna muutamia vierailemisen arvoisia kohteita paikkakunnalla.

Partiomajan polku

Partiomajan polku on ympyräreitti, joka kulkee metsän siimeksessä Konneveden koskireitin rantaa Taikinaisen ja Karinkosken kautta Partiomajalle.

Koskipaikat pysyvät sulana myös talvella ja siksi Partiomajan polku tarjoaa koettavaa läpi vuoden. Polun varren tulipaikoilla on parhaat paikat nauttia virtaavan veden katselusta, ja reitin uudistetut rakenteet luovat hyvät puitteet tunnelmalliselle luontoretkelle. Partiomajan polku lähtee Autiolahden tiehen yhtyvän metsäautotien päästä, noin viiden kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Lähtöpaikalla on parkkipaikka ja opastetaulu polulle. Linja-autokin mahtuu kääntymään parkkipaikalla.

Polku on merkitty opastekyltein ja lähtöpaikalta on Taikinaiselle matkaa opasteiden mukaan 800 metriä ja Partiomajalle 1,6 km. Polun ohjeellinen kiertosuunta on vastapäivään. Lähtöpaikalta on noin 300 metriä ensimmäiseen polkujen risteykseen. Siitä käännytään oikealle ja jatketaan 300 metriä, jonka jälkeen käännytään toisesta risteyksestä jälleen oikealle ja jatketaan reilun 100 metrin päässä sijaitsevalle Taikinaisen koskelle. Taikinaisen kosken rannalta polku palaa takaisin edelliseen risteykseen ja jatkuu oikealle Karinkoskelle menevälle polulle. Rantaviivaa seurailevaa polkua kuljetaan noin 160 metriä ja tullaan Karinkosken laavun näköalapaikalle.

Karinkosken laavu on kuin teatterin katsomo. Luonto järjestää joella oman näytelmänsä joka päivä. Sulat virtapaikat ovat talvehtivien vesilintujen suosiossa. Muun muassa koskikarat talvehtivat alueella. Karinkoskella on laavupaikka, tulipaikka, puucee sekä polttopuuvarasto.

Partiomajan pihapiiri ja reitin toinen taukopaikka löytyy reilun puolen kilometrin päästä Karinkosken laavulta. Partiomajan katettu tulipaikka on yleisessä käytössä. Partiolaiset vuokraavat pientä tunnelmallista mökkiä ja aittaa. Puuhuolto ja puucee ovat myös yhteiskäytössä. Partiomajalta on matkaa lähtöpisteeseen noin 560 metriä.

Ajo-ohjeet Konneveden kirkonkylältä lähtöpisteeseen:

Noin 1 km 69-tietä Rautalammin suuntaan kääntyy Sirkkamäentie Konneveden tutkimusaseman ja Siikakosken suuntaan. Sirkkamäentieltä käännytään 2,5 km jälkeen oikealle Autiolahdentielle, jota ajetaan 1,2 km ja käännytään metsäautotien loppuun (250 m) kääntöpaikalle Partiomajan polun alkupisteeseen.

Pyhäjärven lintutorni

Pyhäjärvi on huikaisevan upea suojelualue ja yksi Keski-Suomen merkittävimpiä lintuvesiä. Järveä suojellaan Natura 2000-hankkeen kautta, ja sitä on kunnostettu sen linnuston palauttamiseksi. Lintu- jen ohella Pyhäjärvellä on myös kasvistollista arvoa, sillä järveä ympäröi laaja luhtavyöhyke.

Pyhäjärvi sijaitsee Äänekosken Sumiasten kylän ja Konneveden Pyhälahden kylän rajalla. Pirttitaipaleentien varressa on henkilöau- toille ja sitä pienemmille kulkuvälineille oivallinen parkkipaikka, jonka läheisyydestä lähtee polku lintutornille. Tarkemmat ohjeet alueelle sekä kartat löytyvät esitteen kääntöpuolelta. Sinisin opastein merkitty polku kulkee vajaan kilometrin matkan Pyhäjärven rantaa myötäillen lintutornille. Jo polulla voi ihailla Pyhäjärven näyttäviä maisemia ja seurata lintujen elämää. Erityisesti kosteina aikoina reitti voi olla kuitenkin märkä, joten matkaan on hyvä ottaa kumisaappaat.

Pyhäjärvellä näkee erityisen paljon lintuja kevätmuuton aikaan, jolloin lajisto on runsaimmillaan. Bongata voi lähes kaikkea kahlaajista petolintuihin. Järvellä pesii paljon esimerkiksi erilaisia puolisukeltajasorsia, ja loppukesästä alueelle saapuvat saalistamaan petolinnut, eli nähtävää on myös muulloinkin! Ja jos hyvin käy, voi järvellä kohdata myös todellisia harvinaisuuksia, kuten kiljukotkan.

Ajo-ohjeet

Konnevedeltä: Käännytään 69 tieltä Särkisalontielle. Särkisalontietä ajetaan noin 16 km, kunnes käännytään vasemmalle Rauskansuoralle. Noin 1,5 kilometrin jälkeen käännytään oikealle Pirttitaipa- leentielle. Risteyksessä on opaste Lintutorni. Vajaan kilometrin jälkeen tien vasemmalla puolella pel- lon laidassa on pieni parkkipaikka ja opastuspiste.

Äänekoskelta: 69 tieltä käännytään Konneveden Tankolammelta pohjoiseen Saarikkaantielle Sumiai- siin. Sumiaisten keskustasta käännytään oikealle Taipaleentielle ja edelleen noin kahden kilometrin jäl- keen vasemmalle Rautionmäkeen. Tätä tietä ajetaan noin 13 km, kunnes käännytään Pirttitaipaleen risteyksestä vasemmalle. Risteyksessä on opaste Lintutorni. Vajaan kilometrin jälkeen tien vasemmalla puolella pellon reunassa on parkkipaikka ja opastuspiste.

Pieni-Selkiäisen lintutorni

Vuonna 2016 Mertajärvi—Pieni-Selkiäisen Natura 2000- luonnonsuojelualueelle valmistunut lintutorni Särkisalon kylällä, Konnevedellä.

Opastuspisteeltä lähtee luontopolku, joka kulkee hakkuuaukean laitaa. Parin sadan metrin jälkeen se kääntyy vasempaan kohti osittain hakattua mäntymetsikköä. Polku vie metsän poikki suojelualueen reunaan, josta pitkospuut johdattavat lintutornille.

Erityisesti kevätmuuton aikaan runsain määrin vesi– ja rantalintuja, pesivinä lajeina mm. laulujoutsen, kurki sekä suokahlaajia, kuten taivaanvuohi. Petolinnuista havaittavissa ainakin avomaiden pöllöt ja monet päiväpetolinnut.

Laaja avoluhta-alue, umpeenkasvanut vesialue ja hieskoivuista metsäluhtaa, kasvistona mm. järvikortetta ja mähkää.