Päätöksenteko

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat sekä pöytäkirjat löydät kootusti tältä sivustolta. Lisäksi saat tietoa kunkin toimielimen asioista ja päätöksentekijöistä.

Kunnanvaltuusto

Kunnan toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden suuntaviivoista päättää kunnanvaltuusto. Konneveden valtuustossa on 21 jäsentä.

Valtuustoa johtaa kuluvalla kaudella Maritta Puttonen. Sihteerinä toimii kunnansihteeri.  

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa, huolehtii kunnan yleisestä kehittämisestä ja valvoo kunnan etua.

Konneveden kunnanhallituksen puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Simo Väisänen. Hallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Mika Pasanen 

Lautakunnat ja jaostot

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.

Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.

Viranhaltijapäätökset

Konneveden kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista.