Kirkonkylä (Kärkkäiskylä)

Konneveden keskusta on pitkänomainen, valtatie 69 varteen muodostunut taajama.

Kylä alkoi nousta 1700-luvun lopussa Sisä-Suomen poikittaistienä toimineen maantien varteen.

Keskustaajaman lisäksi Kirkonkylään kuuluvat Lahdenkylän ja Salmenkylän alue, Siikakoski, Silmutjärvi, Pukarajärven itäranta sekä pohjoiseen suuntautuvan Särkisalon tien varrella Itikkakylä, Alkula, Suokylä ja Heikkilä.

Etelässä Kirkonkylä on Etelä-Konnevesijärvestä lounaaseen suuntautuvaa vaihtelevaa koski- ja salmireittiä, jossa asutusta on lähinnä vesistön varren laaksoissa ja matalilla kumpareilla. Kirkonkylän pohjois- ja itäosat ovat enimmäkseen tasaista ja loivasti kumpuilevaa metsäistä aluetta. Alueella on myös muutamia korkeita mäkiä.

Merkittäviä kohteita Kirkonkylässä