Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennetuista kiinteistöistä, maa- ja metsäomaisuudesta, kunnan toimesta tapahtuvasta julkisesta rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapitotehtävistä, ympäristö- ja kunnallistekniikan, energia- ja vesihuollon käytöstä ja ylläpidosta sekä kunnan tiehallinnosta.

Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivat lupa- ja tiejaostot.

Konneveden kunnan ympäristölautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Hannu Korhonen. Esittelijänä toimii tekninen johtaja Markus Tiihanoff ja sihteerinä ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hannu Korhonen (pj) Pekka Pynnönen
Matti Huuskonen (vpj) Sanna Utriainen
Anna Häyrinen Tarja Kytölä
Pentti Kytölä Heli Jääskeläinen
Pirjo Kauppinen Olavi Valkonen