Yrityspalveluseteli

Konneveden yrityspalveluseteli on Konneveden kunnan elinkeinopolitiikan väline, jolla kehitetään konnevetisten pk-yritysten toimintaa ja palveluja. Yrityspalvelusetelillä edistetään investoimista ulkopuolisiin palveluihin.

Yrityspalvelusetelijärjestelmän avulla tuetaan pk-yritysten asiantuntija- ja muiden palveluiden/toimenpiteiden käyttöä päämääränä aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja toiminnan kasvattamiseen. Tavoitteena on kasvu tai kansainvälistyminen sekä yrityksen uudistuminen. Yrityspalveluseteliä ei käytetä yrityksen normaalin toiminnan pyörittämiseen. Yrityssetelin tavoitteena on myös lisätä yksityisten asiantuntijapalvelujen käyttöä.


Yrityspalvelusetelin myöntäminen

Tuki on tarkoitettu konnevetisille yrityksille, joilla on y-tunnus. Tukea voivat saada yritykset ja elinkeinon- ja ammatinharjoittajat.

Tukea voi saada liiketoiminnan kehittämiseen toimintaan, jolla on jatkuvan kannattavan liiketoiminnan edellytykset työllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin.

Hankittavat palvelut voivat olla esimerkiksi seuraavia palveluja:

 • selvitysten laatiminen (investointitarpeet; viranomaisvaatimukset, IPR/patentit ja mallisuojat, uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen)
 •  teknisiin ja tuotantoon liittyvät palvelut ja kehittämistyö
 •  taloushallinnon asiantuntijapalvelut (esim. controller-palvelu oman kirjapidon syvälliseen tarkasteluun)
 •  yrityksen arvon määritys kustannusanalyysit
 •  kehittämistoimenpiteiden hankesuunnitelman laadinta markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyvät palvelut (markkinointisuunnitelma)
 •  opaskyltit (viranomaisen hyväksyntä)

Tukea voidaan myöntää myös ammatilliseen lisäkoulutukseen, mikäli:

 • hakijalla on käynnissä olevaan yritystoimintaan liittyvä ammatillinen peruskoulutus
 • hakija täyttää muut näissä kriteereissä asetetut ehdot

Tukea ei voi saada:

 • asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea
 • asiantuntijapalveluun, johon saadaan julkista tukea muualta
 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin eikä muihin normaalitoiminnan menoihin julkisesti tuettuihin yhteismarkkinointikampanjoihin
 • erityisen pienimuotoisena pidettävään yritystoimintaan
  jos hakija ei ole huolehtinut
 • kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista
 • jos hakijan taloudellinen tilanne ei mahdollista liiketoiminnan harjoittamista tai yrityksen kehittämistoimia
 • kone- ja laiteinvestointeihin
 • painokustannuksiin
 • messuosaston kustannuksiin

Ehdot asiantuntijapalveluja tarjoaville yrityksille

Palveluntuottaja on yritys, jolla on y-tunnus. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaiset tiedot tulee olla kunnossa eli yrityksen tulee olla liittynyt tilaajavastuujärjestelmään.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan kunnanjohtajalta sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 1.  liiketoimintasuunnitelma.
 2.  kuvaus yrityksen toiminnasta ja yrityssetelin käyttötarkoitus (tavoitteet, sisältö, aikataulu, asiantuntija, asiantuntijan ajankäytön työmäärä sekä arvio yrityksen osallistumisesta selvitystyöhön).

Tuen määrä ja myöntäminen:

Yrityssetelitukea myönnetään valtuuston päättämän määrärahan puitteissa.

Tuki on 50-75 % hankinnan arvosta kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa per yritys. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Tuki on harkinnanvaraista.

Yrityssetelitukea myönnetään valtuuston päättämän määrärahan puitteissa. Tuki on 50-75 prosenttia hankinnan arvosta kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa per yritys. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Tuki on harkinnanvaraista. 

Yrityspalveluseteli myönnetään arvioinnin perusteella, ja viranhaltija tekee viranhaltijapäätöksen tuen myöntämisestä. Tuki maksetaan päätöksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle. 

Päätöksen tekevä viranhaltija hyväksyy käytettävän asiantuntijan. Käytettävän asiantuntijayrityksen tulee toimittaa pyydettäessä tilaajavastuulain edellyttämät dokumentit päätöksen tekijälle. Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa toisiinsa, eikä kunta ole sopimusosapuoli. 

Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki voidaan periä takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet:

 • tuen ehtoja ei ole noudatettu
 • tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.