Iltapäivätoiminta

Konneveden kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Lapunmäen yhtenäiskoululla ja Hytölän koululla 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa eli iltapäivisin klo 13-16.

Iltapäivätoiminta on lapsen turvallista ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa koulupäivän jälkeen. Harrastuskerhoista iltapäivätoiminta eroaa siinä, että toiminta rakennetaan jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtäville tukien kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Toimintaa ohjaa oma toimintasuunnitelma.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen itseluottamusta, kehittää monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä innostaa ja tukea lapsia löytämään omat vahvuutensa. Toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymista ja lisätä osallisuutta ja tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan.

Iltapäivätoimintaan haetaan hakulomakkeella maalis-huhtikuussa. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan, mutta hakulomakkeita otetaan vastaan koko toimintakauden ajan. Ryhmään voidaan ottaa uusia oppilaita lukuvuoden aikana jos ryhmässä on tilaa. Ryhmään avautuvien paikkojen kohdalla noudatetaan jonotuskäytäntöä.