Varhaiskasvatus

Konneveden kunnassa järjestetään varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta Konneveden päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkoti Tenholassa ja perhepäivähoidossa.

Esiopetusta järjestetään kouluilla perusopetuksen rinnalla.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Äkillisessä hoidon tarpeessa hakemus tulee toimittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen päivähoidon alkamisajankohtaa.

Perusopetus

Konnevedellä on kolme koulua ja lukio. Esi- ja perusopetusta luokilla 0-6 antavat Lapunmäen koulu Kirkonkylässä sekä Hytölän ja Istunmäen koulut. Perusopetus luokilla 7-9 on Lapunmäen koulussa.

Konneveden lukio toimii samassa rakennuksessa Lapunmäen koulun kanssa. Lukio tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) ja toisten lukioiden kanssa. Osan kursseista tai koko oppimäärän voi suorittaa verkossa. Lukiossa on myös aikuislukio.

Toisen asteen koulutus

Konnevedellä toisen asteen koulutusta tarjoavat Konneveden lukio ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto.

Kansalaisopisto

Hankasalmen kansalaisopisto toimii Hankasalmella ja Konnevedellä. Tutustu opistoon, sen kurssitarjontaan ja ilmottaudu mukaan tästä.

Kansalaisopiston toiminnasta vastaa Hankasalmen sivistyslautakunta. Opiston asioita käsiteltäessä mukana ovat myös Konneveden kunnan edustajat.

Oppilaskuljetukset

Opiskelustipendi

Konnevetinen opiskelija on jatkossa oikeutettu opiskelustipendiin, mikäli hän on pitänyt opintojensa aikana kotikuntanaan Konneveden.

Opiskelijan kotipaikan on tullut olla Konneveden kunta yhtäjaksoisesti opintojen alusta lähtien stipendin myöntämiseen saakka.