Ympäristöterveydenhuolto

Konnevesi ja Laukaa kuuluvat Laukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkunta on Laukaa.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaavana viranomaisena toimii lupa- ja valvontalautakunta. Ylikunnallisen lautakunnan esittelystä vastaa Laukaan ympäristötoimenjohtaja.  

Ympäristöterveyslautakunta vastaa elintarvikelain, tupakkalain, eläinlääkintähuoltolain ja eläinsuojelulain mukaan kunnan huolehdittavaksi säädetyistä valvontatehtävistä. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikevalvonta ravintoloissa, kahviloissa ja laitoskeittiöissä, tupakka- ja nikotiiniluvat, talousveden ja uimaveden valvonta sekä terveydensuojeluvalvonta ihmisille ja eläimille tarkoitetuissa tiloissa. 

Eläinsuojelu

Eläinsuojelusta Konnevedellä vastaa ensisijaisesti valvontaeläinlääkäri ja lisäksi kunnaneläinlääkäri ja terveystarkastajat. Myös poliisi on eläinsuojeluviranomainen. Eläinsuojeluneuvontaa antavat Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat. Eläinsuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti valvontaeläinlääkärille.