Maatalous

Maaseutuasiamies palvelee sinua erilaisissa maatalouteen ja eläintenpitoon liittyvissä tuki-, vahingonkorvaus- ja rekisteröintiasioissa. Asiamies käsittelee maatalouden tulotuet sekä arvioi ja käsittelee tilatukioikeudet, peto- ja muut riistavahingot, tulvavahingot sekä hukkakaura-asiat.

Myös eläinten rekisteröinti ja pitopaikkojen rekisteröinti kuuluu maaseutuasiamiehen palveluihin. Rekisteröinti koskee nautoja, lampaita, vuohia, sikoja ja siipikarjaa, myös kotitarvekanaloita. Hevosrekisteriä pitää Suomen Hippos ry, joka rekisteröi kaikki Suomessa syntyneet varsat ja maahantuodut hevoseläimet.

Tulotukien ja investointitukien hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät Suomi.fi -palvelusta.