Kunta ja hallinto

Me täällä Konnevedellä olemme sinua varten. Tältä sivulta löydät tietoa, kuinka otat yhteyttä kunnan henkilöstöön, ajankohtaista tietoa päätöksenteossa olevista asioista ja kunnan taloudesta. Lisäksi sivustolla on kootusti kunnan kuulutukset ja sidonnaisuustiedot.

Kunnan info ja yhteystiedot

Konnevesi on noin 2 590 asukkaan kunta Keski-Suomessa, Savon rajamailla. Naapurikunnat ovat Laukaa, Äänekoski, Hankasalmi, Rautalampi ja Vesanto. Konnevesi perustettiin vuonna 1922. Lisätietoa Konnevedestä löydät Kuntainfo-sivulta ja henkilöstömme yhteystiedot puolestaan Puhelinluettelo-sivulta.

Päätöksenteko

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat sekä pöytäkirjat löydät kootusti Päätöksenteko-sivustolta. Sivuilta löydät myös viranhaltijapäätökset. Lisäksi saat tietoa kunkin toimielimen asioista ja päätöksentekijöistä.

Kuntastategia

Kuntatrategia on perusta kunnan päätöksenteolle, suunnittelulle, kehittämiselle ja käytännön toiminnalle. Isompien linjausten ja tavoitteiden lisäksi sovitaan arvoista, joiden pohjalta yhdessä toimitaan.

Kuntatalous

Kuntatalous-sivulle on koottu edellisten vuosien ja kuluvan vuoden talousarviot sekä Konneveden kunnan edellisten tilikausien vahvistetut tilinpäätökset.

Kuulutukset

Kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille, erityisesti niille ihmisille, joiden elämään kyseinen tieto saattaa vaikuttaa.
Kaupungin viralliset kuulutukset julkaistaan Kuulutukset-sivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Säännöt ja ohjeet

Konneveden kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta ja vastuusuhteet.

Selosteet

Selosteet-sivulta löydät Konneveden kunnan rekisteri- ja muut esillä pidettävät selosteet.