Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Konneveden kunnan hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat hallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät eli seuraavat:

  • Kunnanjohtaja
  • Sivistystoimenjohtaja
  • Sosiaalijohtaja
  • Tekninen johtaja

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Hallituksen jäsenet
  • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Tarkastettu 22.04.2021

ILMOITTAJAJOHTO- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄ ELINKEINOTOIMINTAA HARJOITTAVASSA YHTEISÖSSÄMERKITTÄVÄ VARALLISUUSMUU SIDONNAISUUS
Valtuuston puheenjohtajisto
puheenjohtaja
I vara puheenjohtaja
II vara puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Kunnanhallitus
puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
Kunnanhallituksen jäsen
kunnanhallituksen jäsen
kunnanhallituksen jäsen
kunnanhallituksen jäsen
Sivistyslautakunta
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja
Sosiaali- ja terveyslautakunta
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja
Ympäristölautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Keskusvaalilautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Ympäristölautakunnan lupajaosto
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
lupajaostonjäsen
lupajaostonjäsen
lupajaostonjäsen
Sivistysltk vapaa-aikajaosto
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Johtavat viranhaltijat, esittelijät lautakunnissa ja jaostoissa
Mika Pasanen
kunnan johtaja
esittelijä kunnanhallitus
Toiminimi Mika Pasanen
vs. sivistystoimenjohtajaKonneveden Osuuspankin hallintoneuvosto,                                              hallintoneuvoston sisäisen tarkastustoimikunnan jäsen.
peruspalvelujohtaja
esittelijä sosiaali- ja
terveyslautakunta
Työsuojeluvaltuutettu toimihenkilöt
Markus Tiihanoff
tekninen johtaja
esittelijä ympäristölautakunta
Konneveden Kaukolämpö Oy Toim.joht. Kellankosken Voima Oy,hall.jäsen
Konneveden Liikekeskus hall.jäsen As Oy Valkovuokko hall.jäsen
Henri Pennanen                                          rakennustarkastaja
esittelijä lupajaosto
Johanna Mykkänen ympäristösihteeri