Sidonnaisuusrekisteri 1.8.2021 - 31.5.2025

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Konneveden kunnan hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat hallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät eli seuraavat:

  • Kunnanjohtaja
  • Sivistystoimenjohtaja
  • Sosiaalijohtaja
  • Tekninen johtaja

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Hallituksen jäsenet
  • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Tarkastettu 16.11.2021

ILMOITTAJA JOHTO- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄ ELINKEINOTOIMINTAA HARJOITTAVASSA YHTEISÖSSÄ MERKITTÄVÄ VARALLISUUS MUU SIDONNAISUUS TARKISTUS PÄIVÄMÄÄRÄ
Valtuuston puheenjohtajisto
Maritta Puttonen
puheenjohtaja
E-K Lines Oy, hallituksen varajäsen, kaavatmk jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Mauri Hänninen
I vara puheenjohtaja
Konneveden kaukolämpö Oy, hallituksen jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Pekka Karhunen
II vara puheenjohtaja
Konneveden Vuokra-asunnot Oy, hallituksen Pj. Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Tarkastuslautakunta
Harri Vainio
puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
Mainiokoti Vellamo, yksikön johtaja, Konneveden srk kirkkoneuvoston jäsen, Konneveden/Laukaan srk:n kirkkovaltuuston jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Terhi Minkkinen
varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
Arttekon Oy, osaomistaja, hallituksenjäsen, Konneveden Vuokra-asunnot Oy hallituksen jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Kunnanhallitus
Simo Väisänen
puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
K-S Valokuituverkot Oy hallituksen jäsen, Kellankosken Voima Oy hall. pj. Konnekoukku Oy toimitusjohtaja Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Esa Vihtonen
I varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
KSVH Oy hallituksen jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Sanna Liimatainen
II varapuheenjohtaja
Kellankosken Voiman hallituksen jäsen Ei ole  Ei sidonnaisuuksia. 13.12.2021
Matti Kakko
Kunnanhallituksen jäsen
Kuljetus Matti Kakko Ky, K&M elokuvat Oy, K-S Infra Oy, Navettakino Ky, T:mi Matti Kakko Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Maarit Kauppinen
kunnanhallituksen jäsen
Kh edustaja ympäristölautakunta Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Matti Hytölä
kunnanhallituksen jäsen
Hytölä Engineering Oy, Automaatio, omistaja, Kh edustaja sivistys ltk. Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Miia Minkkinen
kunnanhallituksen jäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Sivistyslautakunta
Sanna Hintikka
puheenjohtaja,
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Sanna Siekkinen
varapuheenjohtaja
Maaseutukehitys ry, hallituksen jäsen, Konneveden Osuuspankki, kunnan edustaja yhtiökokouksissa Ei ole  Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Eeva Korhonen
puheenjohtaja,
kunnanvaltuutettu
Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Jouko Leskinen
varapuheenjohtaja
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Ympäristölautakunta
Hannu Korhonen
puheenjohtaja
Ilmoitus pyydetty 21.10.2021
Matti Huuskonen
varapuheenjohtaja
Ilmoitus pyydetty 21.10.2021
Keskusvaalilautakunta
Tarja Kytölä
puheenjohtaja
Ilmoitus pyydetty 21.10.2021
Jorma Oittinen
varapuheenjohtaja
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Ympäristölautakunnan lupajaosto
Pentti Kytölä
puheenjohtaja
Maaseutuasiamies Saarijärven kaupunki, Kirkkovaltuutettu & kirkkoneuvoston varajäsen Konneveden srk Konneveden Osuuspankki hall.neuvoston jäsen, Hytölän-Pukaran vesiosuuskunta hall. varajäsen Metsätila Multialla Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Aki Hytönen
varapuheenjohtaja
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Anu Hänninen
lupajaostonjäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Merja Kakko
lupajaostonjäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Matti Rossi
lupajaostonjäsen
Ei ole Ei ole  Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Raija Järvinen
lupajaosto varajäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Olavi Valkonen
lupajaosto varajäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Margit Waris
lupajaoston varajäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Antti Kupari
lupajaoston varajäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Johtavat viranhaltijat, esittelijät lautakunnissa ja jaostoissa
Mika Pasanen
kunnan johtaja
esittelijä kunnanhallitus
Toiminimi Mika Pasanen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Mari Jämsen
sivistystoimenjohtaja
Konneveden Osuuspankin hallintoneuvosto, hallintoneuvoston sisäisen tarkastustoimikunnan jäsen. Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Eija Alhonen
peruspalvelujohtaja
esittelijä sosiaali- ja
terveyslautakunta
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Markus Tiihanoff
tekninen johtaja
esittelijä ympäristölautakunta
Konneveden Kaukolämpö Oy Toim.joht. Kellankosken Voima Oy, hall.jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Henri Pennanen                                          rakennustarkastaja
esittelijä lupajaosto
T:mi Henri Pennanen, rakennustekniset palvelut Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021
Johanna Mykkänen
ympäristösihteeri
Kellakosken Voima Oy, hall.jäsen, Konneveden kaukolämpö Oy vtj. Konneveden Vuokra-asunnot Oy, hall.jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 16.11.2021