Sidonnaisuusrekisteri 1.8.2021 - 31.5.2025

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Konneveden kunnan hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat hallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät eli seuraavat:

  • Kunnanjohtaja
  • Sivistystoimenjohtaja
  • Sosiaalijohtaja
  • Tekninen johtaja

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Hallituksen jäsenet
  • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Tarkastettu 16.11.2021

ILMOITTAJA JOHTO- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄ ELINKEINOTOIMINTAA HARJOITTAVASSA YHTEISÖSSÄ MERKITTÄVÄ VARALLISUUS MUU SIDONNAISUUS TARKISTUS PÄIVÄMÄÄRÄ
Valtuuston puheenjohtajisto
Maritta Puttonen
puheenjohtaja
E-K Lines Oy, hallituksen varajäsen, kaavatmk jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Eeva-Liisa Korhonen
I vara puheenjohtaja
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Pekka Karhunen
II vara puheenjohtaja
Konneveden Vuokra-asunnot Oy, hallituksen Pj. Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Tarkastuslautakunta
Harri Vainio
puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
Mehiläinen hoivapalvelut Oy palvelupäällikkö, Laukaan srk:n kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Matti Hytölä
varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
Hytölä Engineering Oy, Automaatio, omistaja, Kh edustaja sivistys ltk. Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Kunnanhallitus
Simo Väisänen
puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
K-S Valokuituverkot Oy hallituksen jäsen, Kellankosken Voima Oy hall. pj. Konnekoukku Oy toimitusjohtaja Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Esa Vihtonen
I varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
KSVH Oy hallituksen jäsen, Sijaishoitajat Suomi Oy toimitusjohtaja Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Sanna Liimatainen
II varapuheenjohtaja
Kellankosken Voima Oy hallituksen jäsen, Konneveden 4H-yhdistyksen hallituksen jäsen Ei ole  Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Matti Kakko
Kunnanhallituksen jäsen
Kuljetus Matti Kakko Ky, K&M elokuvat Oy, K-S Infra Oy, Navettakino Ky, T:mi Matti Kakko Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Mauri Hänninen
kunnanhallituksen jäsen
Konneveden kaukolämpö Oy, hallituksen jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Terhi Minkkinen
kunnanhallituksen jäsen
Arttekon Oy, osaomistaja, hallituksenjäsen, Konneveden Vuokra-asunnot Oy hallituksen jäsen, Konneveden 4H-yhdistyksen pj. Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Miia Minkkinen
kunnanhallituksen jäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Sivistyslautakunta
Sanna Hintikka
puheenjohtaja,
Laukaan srk:n kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Sanna Siekkinen
varapuheenjohtaja
Maaseutukehitys ry, hallituksen jäsen, Konneveden Osuuspankki, kunnan edustaja yhtiökokouksissa Ei ole  Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Ympäristölautakunta
Hannu Korhonen
puheenjohtaja
Ilmoitusta ei ole toimitettu
Matti Huuskonen
varapuheenjohtaja
Ilmoitusta ei ole toimitettu
Keskusvaalilautakunta
Tarja Kytölä
puheenjohtaja
Ilmoitusta ei ole toimitettu
Jorma Oittinen
varapuheenjohtaja
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Ympäristölautakunnan lupajaosto
Pentti Kytölä
puheenjohtaja
Konnevden Osuuspankki hall.neuvoston jäsen, Hytölän-Pukaran vesiosuuskunta hall. varajäsen Metsätila Multialla Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Aki Hytönen
varapuheenjohtaja
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Anu Hänninen
lupajaostonjäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Merja Kakko
lupajaostonjäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Matti Rossi
lupajaostonjäsen
Arttekon Oy, osaomistaja, hallituksen puheenjohtaja, Ei ole  Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Raija Järvinen
lupajaosto varajäsen
Sirkkamäen vesiosuuskunta, hallituksen jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Olavi Valkonen
lupajaosto varajäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Margit Waris
lupajaoston varajäsen
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Antti Kupari
lupajaoston varajäsen
T:mi Traktoriurakointi A.Kupari Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Johtavat viranhaltijat, esittelijät lautakunnissa ja jaostoissa
Mika Pasanen
kunnan johtaja
esittelijä kunnanhallitus
Toiminimi Mika Pasanen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Kati Laine-Rissanen
sivistystoimenjohtaja, esittelijä sivistysltk
El Meripa Oy asiainhoitaja, Meine Oy hallituksen varajäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Eija Alhonen
peruspalvelujohtaja
esittelijä sosiaali- ja
terveyslautakunta
Ei ole Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Markus Tiihanoff
tekninen johtaja
esittelijä ympäristölautakunta
Konneveden Kaukolämpö Oy Toim.joht. Kellankosken Voima Oy, hall.jäsen Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023
Henri Pennanen                        rakennustarkastaja
esittelijä lupajaosto
T:mi Henri Pennanen, rakennustekniset palvelut Ei ole Ei sidonnaisuuksia. 08.03.2023