Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Konneveden kunnan hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat hallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät eli seuraavat:

  • Kunnanjohtaja
  • Sivistystoimenjohtaja
  • Sosiaalijohtaja
  • Tekninen johtaja
  • Vapaa-aika sihteeri

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

  • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
  • Muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Tarkastettu 22.04.2021

ILMOITTAJAJOHTO- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄ ELINKEINOTOIMINTAA HARJOITTAVASSA YHTEISÖSSÄMERKITTÄVÄ VARALLISUUSMUU SIDONNAISUUS
Valtuuston puheenjohtajisto
Maritta Puttonen
puheenjohtaja
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Pekka Karhunen
I vara puheenjohtaja
Konneveden Vuokra-asunnot Oy, hallituksen Pj.Ei oleEi sidonnaisuuksia.
Mauri Hänninen
II vara puheenjohtaja
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Tarkastuslautakunta
Heikki Oittinen                                 puheenjohtaja                                  kunnanvaltuutettuKellankosken Voima Oy hall. JäsenEi oleEi sidonnaisuuksia.
Matti Hytölä                                     varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
Hytölä Engineering Oy toimitusjohtajaEi oleEi sidonnaisuuksia.
Kunnanhallitus
Antti Mehto                                           puheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
KSVH Oy hallituksen varsinainenjäsen,  Konneveden Kaukolämpö Oy hall.Pj.                                                                Maaseutukehitys Ry hall. VarajäsenEi oleEi sidonnaisuuksia.
Esa Vihtonen
I varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
Mehiläinen, alueluottamusmies (Sisä-Suomi) Varapääluottamusmies,  KSVH Oy hallituksen varajäsenTerveystalo Oyj:n osakkeitaEi sidonnaisuuksia.
Piia Kauppinen
II varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Matti Kakko
Kunnanhallituksen jäsen
kunnanvaltuutettu
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Simo Väisänen
kunnanhallituksen jäsen
kunnanvaltuutettu
K-S Valokuituverkot Oy hallituksen jäsen, Kellankosken Voima Oy hall. Pj.Ei oleEi sidonnaisuuksia.
Anu Hänninen
kunnanhallituksen jäsen
kunnanvaltuutettu
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Miia Minkkinen
kunnanhallituksen jäsen
kunnanvaltuutettu
Kunnanhall.edustaja sivistyslautakunnassa ja vapaa-aikajostossa.Ei oleEi sidonnaisuuksia.
Sivistyslautakunta
Antti Waris
puheenjohtaja,
kunnanvaltuutettu
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Henri Hedman
varapuheenjohtaja
Sarana Solution Oy, atk-palvelut toimitusjohtajaEi oleEi sidonnaisuuksia.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Eeva Korhonen
puheenjohtaja,
kunnanvaltuutettu
Savon Energiaholding Oy hallintoneuvoston jäsen, Konneveden Op kunnan edustaja hallituksessa, Kaavatoimikunnan jäsen, Kunnan sisäinen tarkastajaEi oleEi sidonnaisuuksia.
Jouko Leskinen
varapuheenjohtaja
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Ympäristölautakunta
Pentti Kytölä
puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan varajäsen                                             kunnanvaltuutettu
Kunnan edustaja Maaseutukehitys ry hallituksessa, Maaseutuasiamies Saarijärven kaupunki, Kirkkovaltuutettu & kirkkoneuvoston varajäsen Konneveden srk
Konnevden Osuuspankki hall.neuvoston jäsen, Hytölän-Pukaran vesiosuuskunta hall. varajäsen
Metsätila MultiallaEi sidonnaisuuksia.
Matti Huuskonen
varapuheenjohtaja
kunnanvaltuutettu
MVH-palvelut T:mi omistaja,Ei oleEi sidonnaisuuksia.
Keskusvaalilautakunta
Vappu Laaksonen
puheenjohtaja
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Esko Viinikainen
varapuheenjohtaja
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Ympäristölautakunnan lupajaosto
Tapio Hytönen
puheenjohtaja
Kaavatoimikunnan Pj.  &  Ymp.lautakunnan varajäsen, Hytölä-Pukara vesiosuuskunnan hall. Pj.MaatilaEi sidonnaisuuksia.
Olavi Valkonen
varapuheenjohtaja
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Arvo Leppänen
lupajaostonjäsen
Kh varajäsen, MTK Konnevesi pj, MHY Keski-Suomi valtuuston jäsenEi oleEi sidonnaisuuksia.
Tarja Kytölä
lupajaostonjäsen
Hytölä-Pukara vesiosuukunta sihteeri                                                                Maataloustuottajain yhdistys sihteeriEi oleEi sidonnaisuuksia.
Anni Huttunen
lupajaostonjäsen
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Sivistysltk vapaa-aikajaosto
Rositsa Röntynen
puheenjohtaja  Sivistyslautakunnan varajäsen  kunnanhallituksen varajäsen kunnanvaltuutettu
 Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Sanna Utriainen                                varapuheenjohtaja
Vapaa-aikajaoston Vpj.  Ympäristölautakunnan varajäsen
Ei oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Johtavat viranhaltijat, esittelijät lautakunnissa ja jaostoissa
Mika Pasanen
kunnan johtaja
esittelijä kunnanhallitus
Toiminimi Mika PasanenEi oleEi sidonnaisuuksia.
Mari Jämsen
vs. sivistystoimenjohtaja
esittelijä sivistyslautakunta
Konneveden Osuuspankin hallintoneuvosto,                                              hallintoneuvoston sisäisen tarkastustoimikunnan jäsen.Ei oleEi sidonnaisuuksia.
Eija Alhonen                                               peruspalvelujohtaja
esittelijä sosiaali- ja
terveyslautakunta
Työsuojeluvaltuutettu toimihenkilötEi oleEi sidonnaisuuksia.
Markus Tiihanoff
tekninen johtaja
esittelijä ympäristölautakunta
Konneveden Kaukolämpö Oy Toim.joht. Kellankosken Voima Oy,hall.jäsen
Konneveden Liikekeskus hall.jäsen                  As Oy Valkovuokko hall.jäsen
Ei oleEi sidonnaisuuksia.
Henri Pennanen                                            rakennustarkastaja
esittelijä lupajaosto
T:mi Henri Pennanen, rakennustekniset palvelutEi oleEi sidonnaisuuksia.
Johanna Mykkänen ympäristösihteeriEi oleEi oleEi sidonnaisuuksia.
Vesa Jämsen
vapaa-aikasihteeri
esittelijä vapaa-aikajaosto
Mieronvirta Oy, matkailu ToimitusjohtajaEi oleEi sidonnaisuuksia.