Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikautensa ajalle hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Harri Vainio ja varapuheenjohtajaksi Matti Hytölä.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Harri Vainio (pj) Heikki Oittinen
Matti Hytölä Raija Järvinen
Pekka Pynnönen Kari Leppänen
Anu Hänninen Margit Waris
Minna Marjanen Jussi Hintikka