Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikautensa ajalle hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Heikki Oittinen.

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Virpi PoikolainenPekka Pynnönen
Heikki Oittinen pjPentti Kytölä
Matti ManninenHeikki Huikari
Matti Hytölä vpjRaija Suokivi
Riitta KarhunenMargit Waris