Sirkkamäki

Sirkkamäen kylä Konneveden kaakkoisosassa rajautuu Hankasalmen kuntaan, Etelä-Konnevesijärveen sekä lännessä Kellanvirtaan, Puttolanvirtaan ja Liesveteen.

Sirkkamäen länsiosa eli Rossinkylä on maastomuodoiltaan voimakkaasti kumpuilevaa. Talojen pellot ja pihapiirit sijoittuvat vesistöjen välisille kumpareille ja mäkirinteille. Rossinkylä on luokiteltu maakunnallisesti erittäin edustavaksi kulttuurimaisema-alueeksi Keski-Suomessa. Koko Suomessa maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on 70 ja Keski-Suomessa seitsemän. 

Sirkkamäen keskiosa on korkeaa mäkialuetta. Kaakossa maisemaa hallitsevat Etelä-Konneveden isot, metsäiset ja kalliorantaiset niemet sekä lahtien pienehköt viljely- ja ranta-alueet.

Merkittäviä kohteita Sirkkamäessä

  • Ahoniemi eli entinen Kellankosken koulu
  • Sirkkamäen entinen koulu
  • Rappaatlahden ranta
  • Myllykankaan kota