Hallintosääntö

Konneveden kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta ja vastuusuhteet.

Hallintosäännöstä päättää valtuusto. Valtuusto hyväksyi nykyisen hallintosäännön 16.12.2020 ja hallintosääntö tuli voimaan 01.01.2021 lukien.

Hallintosääntö sisältää myös määräykset luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, joista aiemmin määrättiin erillisessä luottamushenkilöiden palkkiosäännössä.

Hallintosääntö (.pdf)