Viranhaltijapäätökset

Konneveden kunnan verkkosivuilla julkaistaan kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Päätöksissä voi olla liitteitä tai henkilötietoja, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista.

Kunnanjohtajan päätökset

14.01.2021  – Kunnanjohtajan viranhaltijapaatos 1
03.02.2021 – Kunnanjohtajan viranhaltijapaatos 2
23.03.2021 – Kunnanjohtajan viranhaltijapaatos 3
23.03.2021 – Kunnanjohtajan viranhaltijapaatos 4
28.04.2021 – Kunnanjohtajan viranhaltijapaatos 5
12.05.2021 – Kunnanjohtajan viranhaltijapaatos 6

Kunnansihteeri

Peruspalvelujohtaja

Sivistystoimenjohtaja

Tekninen johtaja

Ympäristönsuojelusihteeri