Konneveden kylät

Konnevedellä on yhteensä 46 eri kylää. Konneveden kylät jaetaan koulu- ja vaalipiireihin: Hytölä, Istunmäki, Kirkonkylä, Sirkkamäki ja Särkisalo.

Konneveden kylät:

Aholankylä, Alakylä, Alkula, Heikkilä, Hiekkalankylä, Hytölä, Hänniskylä, Ilomäki, Ilvesaho, Istunmäki, Itikkakylä, Itäsaari, Jokijärvi, Jouhtikylä, Kangasharju, Kangaskylä, Kivisalmi, Kyönälänkylä, Lahdenkylä, Lapunmäki, Leskelänkylä, Lummukankylä, Mäkäräniemi, Pesiäissalmi, Pukara, Pukaranranta, Pyhälahti, Pyydyskylä, Rappaatlahti, Rinteenmäki, Rokkapohja, Rossinkylä, Ruuskankylä, Salmenkylä, Sauvoniemi, Silmutjoki, Sirkkamäki, Suokylä, Sydänmaankylä, Särkisalo, Tankolampi, Toikkalankylä, Töhkerönmäki, Uurapohja, Varuskunta ja Välimäki

Hytölä

Hytölä sijaitsee Konneveden lounaisosassa. Kylä jakautuu Hytölän, Pesiäissalmen, Hänniskylän, Tankolammin ja Ilomäen alueisiin.

Eteläosistaan Hytölä on vaihtelevaa Rautalammin vesireittiä: paikoin jokia ja koskia, paikoin järviksi laajentuneita vesistöosuuksia. Asutus sijoittuu vesistöjen tuntumaan loivasti laskeviin laaksoihin ja matalille selänteille.

Istunmäki

Itäosissa kuntaa sijaitseva Istunmäki rajoittuu pohjoisessa Keiteleeseen ja Pohjois-Konneveteen, sekä etelässä Etelä-Konnevesijärveen.

Keiteleen ja Pohjois-Konneveden rannat ovat suoria ja loivasti kaartuvia. Etelä-Konnevedessä taas on lukuisia saaria, niemiä ja lahtia, ja rantamaisemat ovat hyvin vaihtelevat. Kolme salmea, Kivisalmi, Timosensalmi ja Säkinsalmi yhdistävät erilaiset järvialtaat toisiinsa. Keiteleen ja Pohjois-Konneveden erottaa noin kilometrin levyinen kannas, johon vuonna 1927 rakennettiin Neiturin kanava.

Kirkonkylä

Konneveden keskusta on pitkänomainen, valtatie 69 varteen muodostunut taajama.

Kylä alkoi nousta 1700-luvun lopussa Sisä-Suomen poikittaistienä toimineen maantien varteen.

Keskustaajaman lisäksi Kirkonkylään kuuluvat Lahdenkylän ja Salmenkylän alue, Siikakoski, Silmutjärvi, Pukarajärven itäranta sekä pohjoiseen suuntautuvan Särkisalon tien varrella Itikkakylä, Alkula, Suokylä ja Heikkilä.

Sirkkamäki

Sirkkamäen kylä Konneveden kaakkoisosassa rajautuu Hankasalmen kuntaan, Etelä-Konnevesijärveen sekä lännessä Kellanvirtaan, Puttolanvirtaan ja Liesveteen.

Sirkkamäen länsiosa eli Rossinkylä on maastomuodoiltaan voimakkaasti kumpuilevaa. Talojen pellot ja pihapiirit sijoittuvat vesistöjen välisille kumpareille ja mäkirinteille. Rossinkylä on luokiteltu maakunnallisesti erittäin edustavaksi kulttuurimaisema-alueeksi Keski-Suomessa. Koko Suomessa maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on 70 ja Keski-Suomessa seitsemän.

Särkisalo

Kunnan pohjoisosissa sijaitseva Särkisalo rajoittuu idässä ja pohjoisessa Keiteleeseen ja luoteessa Äänekoskeen.

Keiteleen rannat ovat luode-kaakkosuuntaisia ja selväpiirteisiä. Paikoin rantojen läheisyydessä kohoavat verraten korkeat, metsäiset mäet sekä muutamat isot saaret. Suurin saarista on Kolarinsaari. Saaren ja mantereen erottava Kolarinsalmi on noin kuusi kilometriä pitkä ja kapeimmillaan noin 40 metriä leveä.