Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa, huolehtii kunnan yleisestä kehittämisestä ja valvoo kunnan etua.

Konneveden kunnanhallituksen puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Simo Väisänen. Hallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Mika Pasanen ja sihteerinä Osmo Mäkäräinen.

Kunnanhallituksen kokoonpanon löydät tämän sivun lopusta. Voit käydä tutustumassa hallituksen päätöksiin täältä.

Kunnanhallitus valmistelee päätökset valtuustolle ja vastaa niiden toimeenpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuusto voi myös siirtää eli delegoida päätösvaltaansa hallitukselle. Hallitus käyttää kunnan puhevaltaa ja edustaa sitä ulospäin. Hallitus tekee myös sopimukset ja muut oikeustoimet kunnan puolesta. 

Hallitukseen voi kuulua muitakin kuin valtuutettuja, kunhan vaalikelpoisuus valtuustoon täyttyy. Enemmistö jäsenistä ei saa työskennellä kunnan tai sen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa. 

Kunnanhallituksen päätöksestä voi tehdä hallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisua voi vaatia se, jota asia suoraan koskee tai asianomainen, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Lautakunnat ja jaostot ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä. Yleensä niiden jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakuntien määrä on viime vuosina vähentynyt kuntaliitosten ja kuntien yhteistyön takia.

Konnevedellä on neljä lautakuntaa: lakisääteinen tarkastuslautakunta, sivistyslautakunta, sosiaali-ja terveyslautakunta ja ympäristölautakunta. Jaostoja on kolme: lupajaosto, tiejaosto ja vapaa-ajan jaosto.

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Simo Väisänen (pj)Jouko Leskinen
Esa Vihtonen (1. vpj)Sanna Siekkinen
Sanna Liimatainen (2. vpj)Pentti Kytölä
Maarit KauppinenAnna Häyrinen
Matti KakkoArvo Leppänen
Matti HytöläKatri Salonen
Miia MinkkinenAki Hytönen