Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallinnosta, taloudesta sekä kuntalaisten tarvitsemien sivistystoimen alaisten palvelujen järjestämisestä.

Lautakunnan alaisuudessa toimivat varhaiskasvatus ja opetus, vapaa-ajan palvelut, kirjasto ja sivistystoimisto.

Sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Sanna Hintikka. Esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Sanna Hintikka (pj) Hanna-Leena Vainio
Sanna Siekkinen (vpj) Minna Marjanen
Henri Hedman Jouko Leskinen
Jesse Karhunen Pekka Pynnönen
Terhi Minkkinen Katri Salonen