Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallinnosta, taloudesta sekä kuntalaisten tarvitsemien sivistystoimen alaisten palvelujen järjestämisestä.

Lautakunnan alaisuudessa toimivat varhaiskasvatus ja opetus, vapaa-ajan palvelut, kirjasto ja sivistystoimisto.

Sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Sanna Hintikka ja varapuheenjohtajana Sanna Siekkinen. Esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Sanna Hintikka (pj) Hanna-Leena Vainio
Sanna Siekkinen (vpj) Minna Marjanen
Henri Hedman Jouko Leskinen
Maarit Kauppinen Pekka Pynnönen
Matti Hytölä Katri Salonen