Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallinnosta, taloudesta sekä kuntalaisten tarvitsemien sivistystoimen alaisten palvelujen järjestämisestä.

Lautakunnan alaisuudessa toimivat varhaiskasvatus ja opetus, vapaa-ajan palvelut, kirjasto ja sivistystoimisto.

Sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Antti Waris. Esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Sanna SiekkinenTanja Lampinen
Mauri KorhonenMatti Manninen
Antti Waris pjHeikki Oittinen
Aino-Kaisa BlåRositsa Röntynen
Henri Hedman vpjPekka Pynnönen