Lupa- ja ilmoitusasiat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Ilmoituksen alaisia toimintoja ovat esimerkiksi tilapäinen melu ja tärinä, orgaanisten liuottimien käyttö, koeluontoinen toiminta, jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistaminen sekä satama.

Vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on suojella Konneveden arvokkaita vesistöjä.

Ympäristöterveydenhuolto

Konnevesi ja Laukaa kuuluvat Laukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen.

Ympäristöterveyslautakunta vastaa elintarvikelain, tupakkalain, eläinlääkintähuoltolain ja eläinsuojelulain mukaan kunnan huolehdittavaksi säädetyistä valvontatehtävistä. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikevalvonta ravintoloissa, kahviloissa ja laitoskeittiöissä, tupakka- ja nikotiiniluvat, talousveden ja uimaveden valvonta sekä terveydensuojeluvalvonta ihmisille ja eläimille tarkoitetuissa tiloissa.