Kykyä työelämään -hanke

Kykyä työelämään -hanke on Äänekosken, Laukaan ja Konneveden yhteinen kolmivuotinen (1.9.2020 – 31.8.2023) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jossa etsitään työllistymispolkuja alueen osatyökykyisille työnhakijoille.

Keinoina ovat yksilö- ja ryhmävalmennus, koulutus sekä työnantajayhteistyö. Hankkeen tavoitteena on luoda kuntien palveluohjausmalli osatyökykyisten työllistämiseen ja työelämään ankkuroitumiseen.
Alueella on runsaasti työnhakijoita, joilla on jokin työntekoa ja ammatissa toimimista rajoittava tekijä, mutta toisaalta myös motivaatiota tehdä työtä sekä työkykyä ja osaamista työelämään, kunhan sopiva työ löytyisi.

Kykyä työelämään pyrkii tunnistamaan ja hyödyntämään osatyökykyisen jäljellä olevan työkyvyn ja ammatillisen osaamisen sekä tukemaan eri keinoin työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen asiakkaiksi ovat tervetulleita työnhakijat, joilla on jokin fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen työntekoa ja ammatissa toimimista rajoittava tekijä. Tai uuden oppimista ja ohjeiden ymmärtämistä rajoittava oppimisvaikeus. Toivomme asiakkaiksi myös sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat tai kokevat työkykynsä heikenneen niin ettei työskentely aiemmissa työtehtävissä enää tunnu mahdolliselta. Asiakkaaksi voit tulla jo siinä vaiheessa, kun olet joutunut olemaan useasti sairauslomalla työstäsi, tai sinua uhkaa irtisanominen. Tärkeää on, että olet halukas työllistymään sekä tarvittaessa kehittämään osaamistasi.

Yhteydenottolomake