Energia-avustus

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

Avustuksia voivat hakea:

  • kerros- ja rivitaloyhtiöt
  • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat

Avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu uudella energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ei ole parantunut odotetusti tai sitä ei ole osoitettu energiatodistuksella, avustusta ei makseta, vaikka se olisi alun perin myönnettykin.

Avustuksen saaminen edellyttää selkeää energiatehokkuuden parantumista

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa energiatodistuksella. Avustuksen saamisen edellyttämät tasot on säädetty asetuksessa.

Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät:

  • energiatehokkuuden parantamiseen
  • energian käytön tehostamiseen
  • sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen
  • järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on energiatehokkuuden paraneminen:

  • kerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät – avustus enintään 4 000 €/asunto
  • omakoti- ja pientalossa vähintään 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät – avustus enintään 4 000 €
  • rakennuksen korjaus lähes nollaenergiatasolle – avustus enintään 6 000 €/asunto