Kuntalisä

Kuntalisä on Konneveden kunnan kannustin työantajille. Tuki myönnetään konnevetisen työttömän palkkaamiseen työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen. Tukea voivat hakea työssäkäyntialueen yritykset, yhteisöt, järjestöt ja yksityiset henkilöt. 

Kuntalisän saaminen edellyttää, että työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja että työaika on vähintään 85 prosenttia. Palkattavan henkilön on oltava työttömänä työnhakijana TE-palveluissa. Sama henkilö voidaan palkata uudelleen kuntalisään oikeuttavaan työsuhteeseen yhden vuoden työttömyyden jälkeen.

Kuntalisä 300 €/kk

Konneveden kunnan työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää työssäkäyntialueen yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille, jotka palkkaavat Konnevedellä kirjoilla olevan työttömän työnhakijan, jolla ei ole palkkatukioikeutta, mutta on työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Työsuhteen kesto vähintään 3 kuukautta ja enintään 9 kuukautta. työaika vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta. Työstä maksetaan TES:n mukaista palkkaa. Kuntalisän suuruus on 300 euroa kuukaudessa. Saman henkilön uudelleen palkkaukseen kuntalisä voidaan myöntää yhden vuoden työttömyyden jälkeen.

Kuntalisä 400 €/kk

Konneveden kunnan työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää työssäkäyntialueen yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille jotka palkkaavat Konnevedellä kirjoilla olevan työttömän työnhakijan, jolla on palkkatukioikeus ja on työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Palkkatukioikeutettu työtön voidaan palkata myös oppisopimussuhteeseen. Työsuhteen kesto vähintään 3 kuukautta ja enintään 10 kuukautta ja oppisopimuksella enintään 3 vuotta. Työaika vähintään 85 % alan säännöllisestä työajasta. Työstä maksetaan TES:n mukaista palkkaa. Kuntalisän suuruus on 400 euroa kuukaudessa. Saman henkilön uudelleen palkkaukseen kuntalisä voidaan myöntää yhden vuoden työttömyyden jälkeen.