Särkisalo

Kunnan pohjoisosissa sijaitseva Särkisalo rajoittuu idässä ja pohjoisessa Keiteleeseen ja luoteessa Äänekoskeen.

Keiteleen rannat ovat luode-kaakkosuuntaisia ja selväpiirteisiä. Paikoin rantojen läheisyydessä kohoavat verraten korkeat, metsäiset mäet sekä muutamat isot saaret. Suurin saarista on Kolarinsaari. Saaren ja mantereen erottava Kolarinsalmi on noin kuusi kilometriä pitkä ja kapeimmillaan noin 40 metriä leveä.

Särkisalossa eleltiin jo kivikaudella. Asutuksesta kertovat Toikkalankylässä sijaitsevan Toikkalan talon rintapelloilta tehdyt Suomusjärven kulttuuriin (6500-4200 eKr.) ajoitetut esinelöydöt. Myöhemmästä ihmiselosta kertoo Toikkalan pihapiiristä löytynyt kivi, jossa on vuosiluku 1446. Seutu on vanhaa hämäläisten ja savolaisten heimoraja-aluetta, joten mahdollista, että raja on kulkenut juuri Toikkalan talon kohdilla. 

Särkisalossa sijaitseva matala Pyhäjärvi on valtakunnallisesti tunnettu lintujärvi. 

Merkittäviä kohteita Särkisalossa

  • Kolarinsalmi ja -saari
  • Kirjoaho eli entinen Välimäen koulu
  • Navettakino
  • Keuruulaisen leipomo
  • Kantiavuori
  • Rokkavuori
  • Lintujärvi Pyhäjärvi