Keskusvaalilautakunta

Kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan.

Lautakunta vastaa kunta-, eduskunta- ja europarlamenttivaalien sekä presidentinvaalin toimittamisesta kunnassa.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Tarja Kytölä.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tarja Kytölä (pj) Erkki Jokelainen
Jorma Oittinen (vpj) Hanna-Leena Vainio
Sinikka Vester Outi Valkonen
Olavi Valkonen Riitta Huikari
Simo Väisänen Mikko Pasanen