Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinentehtävä. Sen tavoitteena on:

  • lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
  • ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä, ja
  • vahvistaa osallisuutta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Hyvinvointikertomus 2021

Logo_TerveKunta_FinnishHealthyCitiesNetwork_PPT_kuva_1