koronatiedote

Muutoksia kokoontumisrajoituksiin – rokotuskattavuus Konnevedellä 38,2 prosenttia

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan toukokuussa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan 50 henkilöön, mutta näillä alueilla voidaan 12.5. alkaen järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan. Aluehallintoviraston tartuntatautilain pykälän 58 mukainen määräys on voimassa 12.5.2021 – 1.6.2021.

Konneveden tartuntatautiryhmä käsitteli keskiviikkona 12.5.2021 pitämässään kokouksessaan ajankohtaista koronatilannetta ja linjasi paikkakunnalla noudatettavista rajoitustoimista sen pohjalta. Tartuntatautiryhmä totesi Konnevedellä noudatettavan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määrittämiä kokoontumisrajoituksia.

Konneveden kunnassa pidetään voimassa edelleen jo aiemmin annettu vahva suositus maskin käytöstä THL:n ohjeistuksen mukaisesti kaikille yli 12-vuotiaille kuntalaisille tilanteisiin, joissa kahden metrin turvavälejä ei voida noudattaa. Lisäksi voimassa on vahva etätyösuositus kaikille 30.8.2021 asti.

Koronarokotukset jatkuvat Konnevedellä Seututerveyskeskuksen toimesta. Tällä hetkellä (12.5.) rokotusvuorossa ovat yli 60-vuotiaat perusterveet ja yli 16-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat kuntalaiset. Kaikista kuntalaisista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 38,2 prosenttia ja yli 70-vuotiaista 88,3 prosenttia. Lisätietoa rokotuksista löydät seututerveyskeskuksen kotisivuilta osoitteesta: https://bit.ly/3anSyK2