Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 – ylijäämää 734 000 euroa

Konneveden kunnanhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 30. marraskuuta talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2022-2024.

Tulevan vuoden talousarvio on 734 000 euroa ylijäämäinen. Talousarvion suunnittelun tavoitteena on ollut kulujen nousun hallinta. Tässä on onnistuttu hyvin, vaikkakin terveyden- ja sosiaalihuollon kulut nousevatkin usealla sadallatuhannella eurolla vuodesta 2021.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen toiminnankulut 21 962 380 euroa ovat yhteensä 617 920 euroa suuremmat, kuin vuoden 2021 kulut. Kulujen nousu johtuu lähinnä terveyden- ja sosiaalihuollon kulujen noususta sekä palkkojen korotuksista. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan nousevan tämän vuoden tasosta 685 660 eurolla.

Konneveden kunta asetettiin valtiovarainministeriön päätöksellä tänä vuonna arviointimenettelyyn, jolla arvioidaan kunnan mahdollisuuksia turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Arviointiryhmässä on yhteinen näkemys, että Konneveden kunnan taloustilanteen heikentyminen alle raja-arvojen, johtui kertaluonteisesta takausvastuiden realisoitumisesta.

Konneveden kunnan talouden tunnusluvut ovat vahvistuneet vuodesta 2020 lähtien, jolloin tehtiin positiivinen tilinpäätös. Vuoden 2022 talousarvioin laadinnan yhteydessä olemme päättämässä tilikautta 2021 selkeästi positiiviseen tulokseen. Vuoden 2022 jälkeen kumuloituneet alijäämät on katettu ja siltä osin kriisikuntakriteerit eivät enää koske Konneveden kuntaa. Kunnan velat lyhenevät maksuohjelmien mukaisesti keskimäärin kahden miljoonan euron vuositahtia. Suunnitelmavuodet 2023–2024 ennakoivat, että kunnan talouden tasapaino saavutetaan ja Konnevesi palaa tulevien vuosien aikana vahvan talouden kunnaksi.

Konnevedellä investointeihin on varattu kaikkiaan 1,57 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Päiväkoti on merkittävin investointi tulevalla toimintavuodella. Lapunmäelle on syntymässä lasten ja nuorten kampus, kun yhtenäiskoulun naapuriin valmistuu uusi päiväkoti elokuussa 2022. Kampuksen alueelle rakennetaan lisäksi monitoimikenttä, eri liikuntalajien harrastamiseen Tämän lisäksi tehdään kunnantalon ja kaavateiden sekä niiden valaistusten kunnostamisia ja uudistamisia. Toimintavuoden 2022 aikana laaditaan pitkän tähtäimen investointisuunnitelma, jossa huomioidaan kiinteistöjen ylläpito, korjausrakentaminen ja uudiskohteiden investoinnit.

Tuloveroprosentti on ensi vuonna 22,00, kuten myös kuluvana vuonna. Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Talousarvioon voit tutustua tarkemmin alta: