koronatiedote

Konneveden tartuntatautiryhmä päätti koronarajoitusten jatkosta paikkakunnalla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.3.2021 päätöksen, jolla se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kymmenen (10) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen THL:n ohjeistuksia.

 
Konneveden tartuntatautiryhmä käsitteli tiistaina 6.4.2021 pitämässään kokouksessaan ajankohtaista koronatilannetta ja linjasi paikkakunnalla noudatettavista rajoitustoimista sen pohjalta. Tartuntatautiryhmä päätti pitää voimassa aikaisemmat rajoitukset 30.4.2021 asti sillä muutoksella, että kirjaston ja kuntosalin on mahdollista olla avoinna aluehallintoviraston määrittämien henkilömäärärajoitusten puitteissa. Näiden palveluiden osalta käytänteistä tiedotetaan vielä erikseen ja kuntosalien käyttäjien tulee varata käyntivuoro etukäteen. Muut julkiset tilat pysyvät edelleen suljettuina ja 10 henkilön kokoontumisrajoitus pidetään voimassa, koskien myös ulkona järjestettäviä tilaisuuksia. Samalla suositellaan myös vahvasti vältettävän yli 10 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä. Kunnallisten ja muiden päätöstentekoelinten kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäkokouksina tai hybridikokouksina siten, että yhdessä tilassa on enintään 10 henkilöä kerrallaan.


Konneveden kunnassa on voimassa edelleen jo aiemmin annettu vahva suositus maskin käytöstä THL:n ohjeistuksen mukaisesti kaikille yli 12-vuotiaille kuntalaisille tilanteisiin, joissa kahden metrin turvavälejä ei voida noudattaa. Lisäksi voimassa on vahva etätyösuositus kaikille.


Koronarokotukset jatkuvat Konnevedellä Seututerveyskeskuksen toimesta THL:n ohjeistusten mukaisesti. Lisätietoa koronarokotuksista ja rokotusten etenemisestä Konnevedellä löydät Seututerveyskeskuksen verkkosivuilta: https://www.seututk.fi/fi-FI/Seututerveyskeskus/Uutisarkisto/Koronarokotukset_Seututerveyskeskuksessa(62816)