Konneveden kunta teki liki 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen – myös tulevat vuodet näyttävät valoisilta

Konneveden kunnan taloudellinen tilanne on kääntynyt positiiviseen suuntaan. Tämän viikon maanantaina kunnanhallituksessa käsitelty päättyneen tilikauden tilinpäätös osoittaa vahvaa noin 2 080 000 euron ylijäämäistä tulosta. Kyseessä on toinen ylijäämäinen tilinpäätös peräkkäin, sillä vuonna 2020 Konnevesi teki noin 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen.

– Myös tulevat vuodet näyttävät kunnan talouden osalta valoisilta, tämä mahdollistaa Konnevedellä investointien tekemistä ja palveluiden parantamista. Taloutta tullaan edelleenkin johtamaan tarkasti, kohdistamalla katse kunnan palveluihin ja rakenteisiin, Konneveden kunnanjohtaja Mika Pasanen kertoo.

Konneveden kunta oli vuonna 2021 mukana valtiovarainministeriön kriisikuntamenettelyssä, jossa käsiteltiin kunnan mahdollisuudet selvitä tulevina vuosina lakisääteisistä velvoitteistaan. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden, ylijäämäisten tulosten ja talousennusteen myötä Konneveden kunta ei täytä enää erityisen vaikean taloudellisen aseman kriteerinä olevia alijäämän raja-arvoja. Myöskään muiden erityisen vaikean taloudellisen aseman kriteerien ei arvioida enää täyttyvän. Valtiovarainministeriö arvioi, että Konneveden kunnan taloudelliset vaikeudet ovat kertaluontoisia ja niistä selviämiseksi oli tehty uskottavat suunnitelmat.

Vuoden 2021 ylijäämäinen tilinpäätös johtuu pääosin kertaluontoisista tekijöistä. Valtioneuvosto päätti Konneveden kunnan valtionosuuden korotuksesta harkinnanvaraisesti 480 000 eurolla. Tämän lisäksi kunta sai koronatukia valtiovarainministeriön hallinnonalalta valtionosuuksien ja yhteisöverojen jako-osuuden korotuksina yhteensä noin 380 000 euroa. Kunta lisäksi realisoi rahastoaan, josta myyntivoittoa tuli reilu 900 000 euroa.

Verotulot kasvoivat noin 800 000 euroa ja saadut valtionosuudet olivat noin 50 000 euroa edellisvuotta suuremmat. Investointien nettomenot olivat noin 1 350 000 euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat noin 150 000 euroa. Menojen kasvuun vaikutti uuden päiväkodin rakentamisen aloittaminen. Toimintatuotot olivat noin 530 000 euroa pienemmät verrattuna edellisvuoteen ja toimintakulut kasvoivat noin 600 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Kunnan kokonaislainamäärä oli vuoden lopussa noin 22 400 000 euroa eli 8 673 euroa asukasta kohden. Kokonaislainamäärä vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna noin 2 500 000 euroa.

Lisätietoja: