Konnevesi 2020 -kuntastrategia

Konnevesi on kiehtova, kehittyvä ja kotoisa kunta asua, tehdä töitä, yrittää, matkailla ja harrastaa.

Näin linjaa valtuustossa hyväksytty Konnevesi 2020 -kuntastrategia.

Strategia on perusta kunnan päätöksenteolle, suunnittelulle, kehittämiselle ja käytännön toiminnalle. Isompien linjausten ja tavoitteiden lisäksi sovitaan arvoista, joiden pohjalta yhdessä toimitaan.

Kuntalaisten hyvinvoinnin perusta ovat työpaikat. Ensimmäinen linjaus onkin vahvistaa elinkeinoelämää, jotta Konnevedelle syntyy uusia työpaikkoja, ja yritysten palvelu- ja tuotevalikoima kasvaa ja monipuolistuu. Uusia yrittäjiä, asukkaita ja matkailijoita tavoitellaan lisäämällä kunnan tunnettuutta.

Elinkeinoissa onnistumista mitataan työttömyysasteella sekä työpaikkojen, yritysten ja toimialojen määrän kasvulla. Mediaseurannalla saadaan tietoa, miten Konnevesi näkyy ja kuuluu maailmalla.

Konneveden kunta voi yhtä hyvin kuin sen asukkaatkin. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinvoiman parantamiseksi tavoitellaan, että sairastavuus, koettu yksinäisyys ja toimeentulon tarve vähenevät. Koulukiusaamiselle pannaan porukalla stoppi.

Hyvinvointia tukevat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja tehokkaat palvelut, myös sähköisinä. Konneveden palveluja kehitettäessä yhdistellään resurssiviisautta, luovuutta ja arkijärkeä.  

Toimivaa yhdyskuntarakennetta tuetaan monipuolisella tonttitarjonnalla, pitämällä kylät elinvoimaisina ja kehittämällä kuntakeskusta viihtyisäksi ja palvelevaksi. Ympäristöä hyödynnettäessä muistetaan jälkipolvet.

Kuntatalous pidetään tasapainossa pitkällä aikavälillä. Kunta myös asettaa omistuksille selkeät ja mitattavat tavoitteet.

Kunnan palvelualat ja tytäryhtiöt muokkaavat omat tarkemmat tavoitteensa kuntastrategiasta ja sitä konkretisoivista toimenpideohjelmista. Ohjelmat hyväksytetään lautakunnissa.

Strategian toteutumiseksi tarvitaan hyvää yhteistyötä päättäjien kanssa, hyvää johtamista ja tiedonkulkua. Henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi saavat asiat rullaamaan myös käytännössä.

Tutustu tarkemmin Konnevesi 2020 -kuntastrategian arvoihin, linjauksiin ja tavoitteisiin tästä.