Muutoksia kokoontumisrajoituksiin – rokotuskattavuus Konnevedellä 47,8 prosenttia

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uudet linjaukset kokoontumisrajoituksista. Sosiaali- ja terveysministeriön suositteleman linjan mukaisesti aluehallintovirasto ei tee uusia rajoituspäätöksiä epidemian vakaalla perustasolla oleville sairaanhoitopiireille. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä epidemian perustasolla.

Konneveden kunnan tartuntatautiryhmä käsitteli aluehallintoviraston linjausta maanantaina 31.5.2021 pitämässään kokouksessa. Aluehallintoviraston päätösten pohjalta Konneveden kunnassa voimassa olevat henkilömääriä koskevat kokoontumisrajoitukset poistuvat 1.6.2021 alkaen. Tartuntatautiryhmä kuitenkin painottaa vahvasti, että kokoontumisrajoitusten poisto ei tarkoita koronan poistumista yhteiskunnasta, vaan voimassa on edelleen vahva kasvomaskin käyttösuositus ja ohjeistus noudattaa yleistä hygieniaa sekä riittäviä turvavälejä.

Alkukesän juhlatilaisuudet alkavat lähestyä ja Konnevedellä oppilaitokset tiedottavat omista juhlakäytänteistään erikseen. Ylioppilastutkinto, ammattiin valmistuminen tai ripille pääsy ovat tärkeitä etappeja, joita on syytä juhlistaa. Vaikka koronan tautitilanne on helpottanut keväästä, tartuntariski on edelleen olemassa koko maassa ja alueittain tilanne saattaa myös nopeasti heikentyä. THL muistuttaa, että juhlissa kannattaa muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin epidemia-aikana. Tärkeintä on huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, noudattaa turvavälejä, käyttää tarvittaessa kasvomaskia ja varmistaa, että Koronavilkku-sovellus on toiminnassa puhelimessa.

Lievienkin koronavirukseen viittaavien oireiden takia pitää hakeutua testiin, jättää juhlat väliin ja pysytellä kotona. 

Tartuntatautiryhmän päätöksen mukaisesti Konneveden kunnassa pidetään voimassa edelleen jo aiemmin annettu vahva suositus maskin käytöstä THL:n ohjeistuksen mukaisesti kaikille yli 12-vuotiaille kuntalaisille tilanteisiin, joissa kahden metrin turvavälejä ei voida noudattaa. Lisäksi voimassa on vahva etätyösuositus kaikille 30.8.2021 asti.

Koronarokotukset jatkuvat Konnevedellä Seututerveyskeskuksen toimesta. Tällä hetkellä (31.5.2021) rokotusvuorossa ovat yli 40-vuotiaat perusterveet ja yli 16-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat kuntalaiset. Kaikista kuntalaisista vähintään ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 47,8 prosenttia, joka on hieman koko maan keskiarvoa (44,0 prosenttia) korkeampi lukema.

Ajankohtaiset koronatiedot Konneveden osalta löydät kunnan verkkosivujen koronaosiosta.