Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion ja linjasi kuntastrategian vuoteen 2025 asti

Konneveden kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 13. joulukuuta talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2022-2024.

Tulevan vuoden talousarvio on 734 000 euroa ylijäämäinen. Talousarvion suunnittelun tavoitteena on ollut kulujen nousun hallinta. Tässä on onnistuttu hyvin, vaikkakin terveyden- ja sosiaalihuollon kulut nousevatkin usealla sadallatuhannella eurolla vuodesta 2021.

Vuoden 2022 talousarvioesityksen toiminnankulut 21 962 380 euroa ovat yhteensä 617 920 euroa suuremmat, kuin vuoden 2021 kulut. Kulujen nousu johtuu lähinnä terveyden- ja sosiaalihuollon kulujen noususta sekä palkkojen korotuksista. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan nousevan tämän vuoden tasosta 685 660 eurolla.

Konnevedellä investointeihin on varattu kaikkiaan 1,6 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Päiväkoti on merkittävin investointi tulevalla toimintavuodella. Lapunmäelle on syntymässä lasten ja nuorten kampus, kun yhtenäiskoulun naapuriin valmistuu uusi päiväkoti elokuussa 2022. Kampuksen alueelle rakennetaan lisäksi monitoimikenttä, eri liikuntalajien harrastamiseen Tämän lisäksi tehdään kunnantalon ja kaavateiden sekä niiden valaistusten kunnostamisia ja uudistamisia. Toimintavuoden 2022 aikana laaditaan pitkän tähtäimen investointisuunnitelma, jossa huomioidaan kiinteistöjen ylläpito, korjausrakentaminen ja uudiskohteiden investoinnit.

Tuloveroprosentti on ensi vuonna 22,00, kuten myös kuluvana vuonna. Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Talousarvioon vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2022-2024 voit tutustua tarkemmin kokouspöytäkirjan liitteestä.

Tunnusluvut kehittyvät oikeaan suuntaan

Konneveden kunta asetettiin valtiovarainministeriön päätöksellä tänä vuonna arviointimenettelyyn, jolla arvioidaan kunnan mahdollisuuksia turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Arviointiryhmässä on yhteinen näkemys, että Konneveden kunnan taloustilanteen heikentyminen alle raja-arvojen, johtui kertaluonteisesta takausvastuiden realisoitumisesta.

Konneveden kunnan talouden tunnusluvut ovat vahvistuneet vuodesta 2020 lähtien. Vuoden 2022 jälkeen kumuloituneet alijäämät on katettu ja siltä osin kriisikuntakriteerit eivät enää koske Konneveden kuntaa. Kunnan velat lyhenevät maksuohjelmien mukaisesti keskimäärin kahden miljoonan euron vuositahtia. Suunnitelmavuodet 2023–2024 ennakoivat, että kunnan talouden tasapaino saavutetaan ja Konnevesi palaa tulevien vuosien aikana vahvan talouden kunnaksi.

Kuntrastrategia linjaa tulevien vuosien suuntaviivat

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös uuden kuntastrategian täksi valtuustokaudeksi. Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Uuden kuntastrategian mukaan “Konnevesi on vahvan talouden, yrittäjäystävällisyyden ja laadukkaan maaseutuasumisen kotikunta”. Kuntastrategiaan on kirjattu joukko kunnan kannalta kriittisiä menestystekijöitä ja niihin tähtääviä kärkihankkeita. Kuntastrategia sisältää muun muassa kuntalaisten hyvinvointiin, kaavoituksen uudistamiseen, koulutusmahdollisuuksiin, elinvoimaisuuteen, henkilöstöön ja talouteen liittyviä kokonaisuuksia.

Kuntastrategiaan tarkemmin pääset tutustumaan Kuntastrategia-sivulta.

Valtuustoryhmät jättivät yhteisen aloitteen henkilöstön palkitsemiseksi

Keskustan, Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Sosiaalidemokraattien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät jättivät kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä valtuustoaloitteen kunnan henkilöstön palkitsemiseksi hyvästä suoriutumisesta. Aloitteen mukaan kunnan taloudellinen tilanne ja koronavirustilanne ovat vaatineet henkilöstöltä venymistä ja muuttaneet työskentelyolosuhteita.

Valtuustoryhmät esittävät, että Konneveden kunta palkitsee henkilöstöä hyvästä suoriutumisesta 100 euron palkkiolla per työntekijä. Palkitsemisen toteutustapa esitettiin jätettävän kunnanhallituksen päätettäväksi.