Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata Konneveden asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävän kehityksen mukainen elinympäristö suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä luontoa ja ja muuta ympäristöä. 

Konneveden ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät voidaan jakaa ympäristönsuojelun yleistehtäviin ja erityistehtäviin. Yleistehtävät muodostuvat ympäristönsuojelun suunnittelusta, ympäristön tilan seurannasta sekä pitkäjänteisestä ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Erityistehtäviä ovat ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävät.

Ympäristönsuojeluun kuuluvat lisäksi kunnalle määrätyt ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto- ja vesilain mukaiset tehtävät.

Konneveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristöjaosto. Kaikissa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa voit kääntyä ympäristönsuojelusihteerin puoleen.