Uudistuneen opiskelustipendin haku alkaa keväällä – opiskelijaa kannustetaan ylläpitämään suhdettaan kotikuntaansa

Konnevedeltä muualle opiskelemaan muuttanut alle 30-vuotias nuori on jatkossa oikeutettu vuosittaiseen opiskelustipendiin, mikäli säilyttää kotikuntanaan Konneveden. Opiskelustipendillä pyritään kannustamaan konnevetisiä nuoria opiskelemaan itselleen tutkinnon tai ammatin. Opiskelustipendin myötä kannustetaan nuorta myös ylläpitämään suhdettaan kotikuntaansa. 

Vuodesta 2023 alkaen stipendi voidaan myöntää konnevetiselle tutkintotavoitteisesti ja päätoimisesti muualla kuin Konnevedellä opiskeleville nuorelle sen vuoden loppuun saakka, kun hän täyttää 30 vuotta. Stipendin suuruus on 300 euroa opiskeluvuotta kohden, kuitenkin enimmillään 1500 euroa henkilöä kohden per tutkinto.

Stipendin saamiseksi opiskelijan:

  1. tulee olla 18-29 vuotias,
  2. tulee opiskella muualla kuin Konnevedellä,
  3. opiskelun tulee olla päätoimista ja tutkintotavoitteista,
  4. tulee olla läsnäolevana oppilaitoksessaan ja liittää hakemukseensa oppilaitoksen vahvistama läsnäolotodistus, ja
  5. kotikunnan tulee olla ollut Konnevesi hakemusta edeltävän kalenterivuoden 31. joulukuuta (eli 31.12.2022)

Stipendin voi saada vaikka opiskelija käytännössä asuisi opiskelupaikkakunnallaan, mutta hän on säilyttänyt Väestötietojärjestelmän mukaisen kotikuntansa Konnevetenä kulloisenakin tarkasteluajankohtana. Keväällä 2023 alkavassa haussa kotikunnan on tullut olla Konnevesi 31.12.2022.

Stipendit ovat haettavissa 1.2.2023 – 28.2.2023 välisenä aikana osoitteessa konnevesi.fi/opiskelustipendi