Unikoulutuksella työkaluja ammattilaisille hyvän unen ja nukkumisen tukemiseen

Keski-Suomen sote-uudistuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa nostetaan esille unen ja nukkumisen merkitystä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja terveydelle. Hankkeet ovat koordinoineet huhti-toukokuussa 2021 unihäiriöiden hoidon koulutusta (KBT-I) mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille Keski-Suomessa.

– Riittävään lepoon, uneen ja nukkumiseen liittyvät tekijät ovat nousseet ammattilaisten kanssa keskustellessa esiin ja lisäkoulutusta toivottiin. Koulutuksissa käsitellään unen merkitystä hyvinvoinnille ja terveydelle, unihaasteita ja -ongelmia sekä unettomuutta. Koulutuksessa käydään läpi perusasioita unen fysiologiasta sekä keinoja, joilla voimme ohjata asiakkaita huolehtimaan paremmin unesta ja nukkumisesta, kertoo projektipäällikkö Mari Rantamäki Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Uusia työkaluja päivittäiseen tekemiseen

Koulutettuja ammattilaisia on jokaisesta Keski-Suomen terveydenhuollon organisaatiosta. Saatu palaute on ollut myönteistä ja koulutukseen on kiinnostusta myös jatkossa.

– Kohtaan työssäni nukkumiseen liittyviä ongelmia päivittäin. Hyvä uni on sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä. On hyvä, että saamme asiaan koulutusta ja työkaluja, sanoo koulutukseen osallistunut sairaanhoitaja Jaana Lumisto Jyväskylän kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Saarikan mielenterveyskeskuksen sairaanhoitaja Heli Dahlblomin mukaan koulutus oli mielenkiintoinen ja kouluttajat asiantuntevia. Dahlblom hyödyntää koulutuksesta opittua tietoa ja menetelmiä työssään ja suosittelee koulutuksen materiaalina käytettyä, kouluttajien Susan Pihlin ja Anna-Mari Arosen kirjoittamaa Unen taidot -kirjaa myös potilailleen.

Kärsin unettomuudesta, mitä teen?

Unettomuudesta kärsivien kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa elämäntapoihin ja nukkumistottumuksiin. OmaKS.fi-sivustolle on kerätty linkkejä, joista löytyy luotettavaa tietoa unen ja levon merkityksestä, itsehoitomateriaaleja sekä esimerkiksi unettomuuden haitta-asteen arvio.
Palvelusta löytyy myös maksuttomia univalmennuksia ja rentoutusharjoituksia. Jos näistä ei löydy apua pitkittyneeseen unettomuuteen, kannattaa ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten julkisten terveysasemien asiakkaiden on mahdollista saada tukea OmaKS.fi -palvelusta.

Unettomuudesta kärsinyt jyväskyläinen 31-vuotias Joona antaa muille vastaavassa tilanteessa oleville neuvon ja muistuttaa pitkän levon ja riittävän ajan merkitystä rentoutumiselle:

– Olen kärsinyt unettomuudesta noin kymmenen vuotta ja arjesta selviytyminen sen kanssa on todella haastavaa. Olen joutunut muun muassa lopettamaan jalkapallouran unettomuuden vuoksi. Osittain tiedän, mistä univaivat johtuvat: Ne lähtivät kymmenen vuotta sitten ahdistuksesta, jonka jälkeen urheilu aiheutti ylirasitustilan. Olen saanut apua terapiasta ja lääkkeistä, kertoo Joona.

Keski-Suomen palveluketjuihin yhtenäisyyttä

Asiakastyötä tekevät ammattilaiset toivat esiin huolta siitä, että unettomuudesta kärsiville ei ole tarjota riittävästi tukea.  Yhteisten keskustelujen sekä Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden elämäntapaohjauksen prosessin kehittämisessä syntyi ajatus unikoulutuksista.

-Huomasimme, että Keski-Suomessa ei ole unettomuuden hoitoketjua kuvattuna ja työnjako kaipasi myös selkeyttä. Aiomme myös kuvata uneen ja nukkumiseen liittyvät asiat osana mielenterveys- ja päihdetyön palveluketjua, kertoo projektityöntekijä Emilia Nygren Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Syksyllä 2021 koulutettavilla on kaksi työnohjausta, joissa muun muassa käydään läpi, miten saatuja oppeja on voitu käytännön työssä hyödyntää.

-Suunnitelmissamme on vahvistaa myös muiden ammattilaisten kuten terveysasemien vastaanottojen henkilöstön unettomuuden tunnistamisen ja hoidon osaamista sekä selkeyttää unettomuuden hoidon vastuun jakoa perustason eri työntekijöiden sekä erikoissairaanhoidon välillä, jatkaa Rantamäki.

Lue lisää unesta ja nukkumisesta 

OmaKS.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskuksen verkkosivuilta

Lisätietoja

  • Mari Rantamäki, projektipäällikkö, p. 050 311 8609, mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi
  • Emilia Nygren, projektityöntekijä, p. 050 311 8687, emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi