Konneveden kunta

Turvealalla liittännäiselinkeinona toimiva yrittäjä: Hae mukaan hankkeeseen 30.9. mennessä

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy etsii keskisuomalaisia turvealalla liitännäiselinkeinona toimivia yrityksiä esimerkiksi maatiloja, joilla omaa turvetuotantoa. Pyydämme, että ottaisitte allekirjoittaneelle yhteyttä, jotta teidät saadaan hankkeeseen mukaan. Ilmoittautuminen 30.9 mennessä.

Hankkeeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa informaatiota (kunnille, yrittäjille, TE toimistolle ja Keski-Suomen Liitolle sekä muille sidosryhmille) sekä tuoda alueelle lisää asiantuntijuutta muutoksesta, joka tulee aiheutumaan turvetuotantoalaa kohdanneesta nopeasta alasajosta. Talven 2020 – 2021 aikana valtion toimenpiteiden seurauksena turvetuotanto ja turpeen käyttö energialähteenä väheni liki 30 prosenttia. Tämän vaikutus näkyy rajusti myös Keski-Suomen elinkeinoelämässä. Keski-Suomessa on yli 5 300 hehtaaria turvesoita. Turvetuotannossa työllistyy Keski-Suomessa reilut 300 henkilöä. Hankkeessa selvitetään Keski-Suomen turvealan yritysten tilanne, käydään läpi eri turpeentuotantoalueet, loppuhoitoa silmällä pitäen. Käydään läpi henkilöstömäärät ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä mitä turveala ja sen kohtaama muutos todella tarvitsee tilanteesta selvitäkseen. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Keski-Suomen Liitto.

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

Eero Suomäki
projektipäällikkö
[email protected]
044 459 6548