Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 – ylijäämää kertyy 441 000 euroa

Konneveden kunnanhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 5. joulukuuta talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2023-2025. Tulevan vuoden talousarvio on 441 000 euroa ylijäämäinen ja se pitää sisällään kehittämistoimenpiteitä kärkihankkeiden kautta sekä täsmäinvestointeja. Seuraavaksi talousarvio etenee hallituksen esityksestä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuun aikana.

Talousarvion suunnitteluun on vaikuttanut merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle ensi vuoden alussa. Muutoksen myötä Konneveden kunnan vuoden 2023 verotulot ja valtionosuudet leikkautuvat 58,26 prosenttia aikaisempaan vuoteen verraten. Vuoden 2023 talousarviossa verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 8,3 miljoonaa euroa, kun kuluvan vuoden talousarviossa kertymä oli 19,9 miljoonaa euroa. Toiminnankulut vuodelle 2023 on vajaat 9,9 miljoonaa euroa, kun ennen sote-uudistusta kuluvana vuonna ne olivat noin 22 miljoonaa euroa. Konneveden tuloveroprosentti on sote-uudistuksen jälkeen 9,36 prosenttia. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Konneveden kunnassa on investoitu viime vuosina voimakkaasti muun muassa Lapunmäen koulukeskukseen ja tänä vuonna valmistuuneeseen päiväkotiin. Vuoden 2023 talousarviossa investointien osuus on maltillinen, yhteensä 520 000 euroa. Merkittävin investointi vuonna 2023 on Toripuiston saneeraus ja lisäksi kunnostetaan muun muassa yleisurheilukentän juoksurata sekä rakennetaan uusi skeittiparkki. Vuoden 2023 aikana Häyrylänrantaa kehitetään ja Kivisalmeen valmistuu uusi matkustajalaituri. Kunnanhallitus esittää valtuustolle myös määrärahaa museokylän huoltorakennuksen suunnitteluun.

Vuosi 2023 on Konnevedellä kehittämisen vuosi ja vuoden aikana toteutetaan neljä strategista kärkihanketta. Nämä ovat maksuttoman varhaiskasvatuksen käynnistyminen, kunnan oman elinvoimayhtiön perustaminen, Konnevesi – maaseutuasumisen kotikunta -hanke ja lukion kehittämisprojektin jatkaminen. Maksuton varhaiskasvatus on valtuuston yksimielinen tahtotila, jonka tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja sitä kautta perheiden houkutteleminen kuntaan. Elinvoimayhtiön myötä halutaan parantaa yrittämisen edellytyksiä paikkakunnalla, houkutella uusia yrityksiä Konnevedelle sekä tarjonta neuvontaa alueen toimijoille. Yhtiön tehtäviin kuuluu myös Konneveden kuntakonsernin viestintä- sekä markkinointi. Maaseutuasumisen kotikunta -hankkeessa on tavoitteena kartoittaa kunnan alueella vajaakäytöllä tai tyhjillään olevat kiinteistöt ja saada ne paikkakunnalta asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa etsivien käyttöön. Lukion kehittämisprojektin tavoitteena on varmistaa lukio-opiskelijoiden riittävä määrä Konnevedelle. Tähän liittyen ensi vuonna elokuusta lähtien Konneveden lukiossa opiskelevat saavat muun muassa maksuttoman B-ajokortin.

– Kärkihankkeiden yhteisenä pitkäntähtäimen tavoitteena on pistää hanttiin rakennemuutokselle ja haastaa väkiluvun pieneneminen, kertoo kunnanjohtaja Mika Pasanen.

Kunnan talouden johtamisessa tarkastellaan jatkuvasti kunnan rakenteita ja palveluiden järjestämistä. Lisäksi vuoden 2023 aikana valmistellaan kiinteistökartoituksen käynnistämista sekä kaavojen tehokkuuden nostamista, jotka toteutuisivat vuoden 2024 aikana.

Kunnan