Konnevesi petäjä

Konnevesi panostaa vahvasti matkailuun – viiden kunnan reitistöhanke etenemässä

Konnevesi on lisäämässä matkailun kehittämistä tämän vuoden aikana yli maakuntarajojen, kun viisi kuntaa, Pieksämäki, Suonenjoki, Hankasalmi, Konnevesi ja Rautalampi ovat suunnitelleet yhdessä alueellista luontomatkailun kehittämishanketta, jonka tavoitteena on yhdistää kuntien jo olemassa olevat reitistöt ja luontokohteet yhdeksi, suuremmaksi ja saavutettavammaksi vastuullisen luontomatkailun kokonaisuudeksi. 

Alueelta löytyvät VedenjakajaReitistö Pieksämäeltä, Lintharjun ulkoilualue Suonenjoelta, Häähninmäen ulkoilualue Hankasalmen ja Konneveden rajalla, sekä Etelä-Konneveden kansallispuisto Rautalammin ja Konneveden kuntien alueeta. 

Yhteinen reitistöbrändi lisäisi merkittävästi alueen vetovoimaa, kun tarjonnan laajuus houkuttelisi viipymään pidempään alueella. Tähän ei yksikään toteuttajakunta pysty tällä hetkellä vastaamaan ainoastaan omalla reitistöllään.

Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen alueelle sijoittuva yhteinen reitistö toimii sateenvarjona jokaisen kunnan omille luontomatkailukohteille. Euroopan Maaseuturahaston hakuun valmisteltavassa hankkeessa tuetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä ja yhteistoimijuutta. Hankkeessa ei keskitytä vain matkailu- ja ravitsemusalan yrityksiin, vaan tuetaan laajasti paikallisia yrittäjiä löytämään uutta liiketoimintapotentiaalia luontomatkailun vuoksi alueella liikkuvista ihmisistä.

Tavoitteena on vahvistaa yhteistä ja kunkin kunnan oman luontomatkailualueen palvelutarjontaa parantamalla muun muassa palveluiden saavutettavuutta ja kehittämällä kokonaisvaltaisempia ja paremmin asiakastarpeeseen vastaavia palvelupaketteja.

Konnevedellä panostetaan vahvasti matkailun kehittämiseen

Konneveden kunta on liittynyt vuoden 2022 alussa osaksi Keski-Suomen alueellista matkailuorganisaatiota, Visit Jyväskylä Regionia. Visit Jyväskylä Regionissa kyse maakunnallisesta kuntien välisestä yhteistyöstä, jossa yksi toimija ottaa vetovastuun alueellisten matkailuasioiden eteenpäinviemisestä.

Alueellisen matkailuorganisaation myötä resursseja on tarkoitus yhdistää, jotta jokaisen kunnan ja kaupungin ei tarvitse erikseen tehdä samaa työtä, vaan sitä tehdään koordinoidusti ja sovitusti yhden päätoimijan kautta. Tavoitteena on lisätä suunnitelmallisesti Keski-Suomen vetovoimaa matkailualueena sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Matkailun alueorganisaatio tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyritysten ja -toimijoiden kanssa.

Alueellisena matkailun alueorganisaationa Visit Jyväskylä Region aloitti toimintansa vuoden 2022 alusta. Yhteistyösopimuksen myötä Konneveden kunta on osa Visit Jyväskylä Regionin markkinoimaa Keski-Suomen matkailualuetta. Konneveden matkailutarjonta ja -alue huomioidaan Visit Jyväskylä Regionin markkinoinnissa ja sisällöissä, neuvontatyössä, sidosryhmäviestinnässä sekä Visit Jyväskylä Regionin yhteisissä kehittämistoimissa ja -ohjelmissa, mukaan lukien Visit Jyväskylä Regionin hallinnoimat, Keski-Suomen matkailustrategian 2021–2025 mukaiset, yhteisesti omarahoitetut hankkeet.

Konneveden osalta Visit Jyväskylä Regionissa alueellisena matkailuneuvojana on aloittanut tammikuun alussa Anna-Maria Holmstedt.

Yritysryhmähanketta suunnitellaan 

Yleisemmän viiden kunnan välisen koordinaatiohankkeen rinnalle on tarkoitus hakea jatkossa rahoitusta myös yritysryhmähankkeelle, joka mahdollistaa paremmin käytännönläheisen, yrityskohtaisen kehittämistoiminnan.

Mikäli haluat ottaa nyt suunnittelussa olevasta yhteisestä reitistöbrändistä kaiken irti ja sinulla on halukkuutta kehittää omaa kyvykkyyttäsi matkailu- ja elämyspalveluissa, niin ota yhteyttä! Viiden kunnan yhteistä hanketta hallinnoi kehitysyhtiö SavoGrow.

Yritysryhmähankkeisiin liittyen sinua auttavat paikallisesti Johanna Mykkänen ja Riku Tulla. He kertovat mielellään lisää, millaisesta kehittämisavustuksesta on kyse. Yhdessä keskustellen saatte takuuvarmasti kiteytettyä keskeisimmät yrityskohtaiset toimenpiteet ja etsittyä sopivan yritysporukan toimintaa kehittämään yhdessä. Kaikki Konneveden alueella toimivat yrittäjät ovat tervetulleita mukaan.

Tutustu alueen reitistöihin esitteen muodossa:

Powered By EmbedPress