Visit Jyväskylä Region

Konnevesi osaksi Visit Jyväskylä Regionia

Konneveden kunta liittyy syksyn aikana solmittavalla matkailun yhteistyösopimuksella osaksi Visit Jyväskylä Regionia vuoden 2022 alusta alkaen. Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantain 20. syyskuuta 2021 kokouksessaan ja päätti yhteistoimintasopimuksen laatimisesta yksimielisesti. Solmittava sopimus on kolmivuotinen ja voimassa 31.12.2024 saakka.

Keski-Suomeen on valmistunut vuosille 2021–2025 suunnattu matkailustrategia. Keski-Suomen matkailustrategiatyön aikana alueella tunnistettiin selkeästi ja yhteisesti tarve koko maakunnan yhteiselle matkailun alueorganisaatiolle, jonka tehtäviä hoitaa jatkossa Visit Jyväskylä Region. Visit Jyväskylä Regionissa kyse maakunnallisesta kuntien välisestä yhteistyöstä, jossa yksi toimija ottaa vetovastuun alueellisten matkailuasioiden eteenpäinviemisestä.

Alueellisen matkailuorganisaation myötä resursseja on tarkoitus yhdistää, jotta jokaisen kunnan ja kaupungin ei tarvitse erikseen tehdä samaa työtä, vaan sitä tehdään koordinoidusti ja sovitusti yhden päätoimijan kautta. Tavoitteena on lisätä suunnitelmallisesti Keski-Suomen vetovoimaa matkailualueena sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Matkailun alueorganisaatio tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyritysten ja -toimijoiden kanssa.

Alueellisena matkailun alueorganisaationa Visit Jyväskylä Region aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta. Visit Jyväskylän nimi muuttui vuoden 2021 alusta Visit Jyväskylä Regioniksi, joka viestii selkeämmin laajemmasta maakunnallisesta matkailualueesta. Visit Jyväskylä Regioniin on matkailustrategian mukaisesti tavoitteena on saada mukaan yhteiseen matkailunedistämistyöhön kaikki Keski-Suomen kunnat.

Yhteistyösopimuksen myötä Konneveden kunta on osa Visit Jyväskylä Regionin markkinoimaa Keski-Suomen matkailualuetta. Konneveden matkailutarjonta ja -alue huomioidaan Visit Jyväskylä Regionin markkinoinnissa ja sisällöissä, neuvontatyössä, sidosryhmäviestinnässä sekä Visit Jyväskylä Regionin yhteisissä kehittämistoimissa ja -ohjelmissa, mukaan lukien Visit Jyväskylä Regionin hallinnoimat, Keski-Suomen matkailustrategian 2021–2025 mukaiset, yhteisesti omarahoitetut hankkeet.