Konnevesi on Terve Kunta -verkoston uusin jäsen

Konneveden kunta on hyväksytty mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan Terve Kunta -verkostoon.  Verkosto kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.

– Verkostoituminen ja toisilta oppiminen on tärkeä osa HYTE-työskentelyä, toteaa Konneveden kunnan hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtinen.

HYTE mukaan strategiseen johtamiseen ja taloussuunnitteluun

Konnevesi aloitti systemaattisemman kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen syksyllä 2021, jolloin kuntaan nimettiin hyvinvointikoordinaattori ja perustettiin hyvinvointitoimikunta. Tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tulee näkymään yhä selkeämmin strategisessa johtamisessa sekä taloussuunnittelussa.

– Tärkein viestimme on, että hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille, painottaa Heli Lehtinen.

Konneveden kunta pyrkii edistämään kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja läpi elämän. Varsinkin lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä perheisiin satsataan. Myös yhteistyötä eri toimialojen, luottamushenkilöiden ja kolmannen sektorin välillä kehitetään yhä ketterämmäksi. Ennaltaehkäisevä työ ja yhteistyö tulevan Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa on jatkossa keskiössä.

Pienen kunnan lähtökohdat 

Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. 

Konneveden tuleva hyvinvointi- ja kehittämisjohtaja Heli Lehtinen toivoo, valtakunnallisesti seurattavaksi suositeltavat hyvinvointi-indikaattorit olisivat sellaisia, jotka soveltuvat myös pieniin maaseutumaisiin kuntiin ja joista löytyy tieto kaikista kunnista.

– Kuntien hyvinvointityötä edistävä kannustusjärjestelmä on hyvä juttu”, iloitsee Lehtinen.

Samalla hän toivoo, että HYTE-kertoimessa otettaisiin huomioon pienen kunnan lähtökohdat investoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.