Konnevesi Liikkuva koulu -ohjelman kehittäjäkuntapilotiksi

Konnevesi on valittu yhdeksi Liikkuva koulu -ohjelman kehittäjäkuntapilotiksi. Kunnassa lähdetään lisäämään liikkumista koulupäiviin yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Kehittäjäkuntapilotissa kootaan ja tuotetaan tietoa sekä kehitetään toimenpiteitä esimerkiksi vähän liikkuvien ja erityisryhmien liikkumisen ja oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi. Muut kuntapilotit ovat Kajaani ja Lohja.

Liikkuvan koulun kehittäjäkuntapilotin tavoitteena on tukea oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointia sekä vahvistaa liikunnallista toimintakulttuuria kouluissa. Mukaan valitut kunnat ja koulut saavat sparrausapua ja työkaluja Liikkuva koulu -toiminnan toteutukseen ja kehittämiseen.

Kehittäjäkuntapilotissa Konnevedellä tavoitteena on kehittää välituntiliikuntaa ja koulupäivän aikaisia kerhoja, toiminnallistaa oppitunteja sekä panostaa koko koulun liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen.

– Konnevesi haki mukaan Liikkuva koulu -kehittäjäkunnaksi, koska näemme kouluissamme hyvät toimintamahdollisuudet ja -puitteet toiminnan kehittämiselle. Olemme olleet jo pitkään Liikkuva koulu -toiminnassa mukana, ja nyt näemme selkeinä kehittämistarpeina ohjatun välituntiliikunnan kehittämisen ja oppilasvälkkäritoiminnan käynnistämisen sekä opettajien innostamisen yhä enemmän toiminnallisten ja liikunnallisten opetusmenetelmien käyttöön, kertoo liikunnanopettaja Petri Karjalainen.

– Aikomuksenamme on myös vahvistaa Liikkuvan koulun roolia yhteisöllisessä oppilashuollossa. Liikkuvan koulun edustus tulee jatkossa olemaan kiinteä osa kunnan yhteisöllisen oppilashuollon ryhmää. Vähän liikkuville oppilaille kehitetään mahdollisuuksia matalan kynnyksen liikuntatoimintoihin ja pyritään löytämään heitä innostavia liikkumisen muotoja yhteistyössä kunnan liikunnanohjaajien kanssa, kertoo puolestaan erityisopettaja Riikka Kokko.

Kehittäjäkuntapilotissa tehdään Konnevedellä hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä eri lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kanssa. Mukana on edustus niin kouluista, sivistystoimen hallinnosta, vapaa-aikatoimesta kuin kouluterveydenhuollostakin

– Liikkuva koulu on laajentunut kattamaan yli 90 % Suomen kunnista ja kouluista. Tämä on tarkoittanut väistämättä löyhempää sidettä yksittäisiin kuntiin ja kouluihin. Kehittäjäkuntien kautta tavoitteemme on jälleen tiivistää suhdetta kuntien toimintaan, ohjelmajohtaja Antti Blom toteaa.

– Kaikilla kolmella kehittäjäkunnalla on tarve oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimiseen. Konnevedellä Liikkuvan koulun perustoimenpiteet ovat jo hienolla mallilla. Pienessä kunnassa liikkumismahdollisuudet koulussa ovat hyvät, nyt ne pitäisi saada paremmin hyödynnettyä. Uskon, että pienillä toimenpiteillä ja sparrauksella kunnassa päästään kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa entistä vaikuttavammaksi, sanoo Blom.

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoa:

Petri Karjalainen
liikunnan ja terveystiedon opettaja, Lapunmäen yhtenäiskoulu ja Konneveden lukio
[email protected]
puh. 040 631 5653

Riikka Kokko
erityisopettaja, Lapunmäen yhtenäiskoulu
[email protected]
puh. 040 0562011

Antti Blom
Ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu -ohjelma
[email protected]
puh. 040 348 7316